Gospodarka przestrzenna I i II stopień

Kierunek Gospodarka przestrzenna (I i II stopień)

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią oraz umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji. Opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych. Program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WNS oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:

  • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
  • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
  • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia, to 3-letnie stacjonarne studia licencjackie oraz 3,5-letnie stacjonarne studia inżynierskie. Studenci realizują interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementów urbanistyki, elementów architektury krajobrazów, ekonomii, zarzadzania oraz problematyki społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, geograficznych systemów informatycznych, ochrony środowiska i geografii. Poznają również obsługę podstawowych programów komputerowych wymaganych w pracy w zawodzie.

Studia II stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia to 2-letnie studia magisterskie. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna oraz pokrewnych mają możliwość kontynuowania nauki w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w ramach oferowanej dyscypliny naukowej.

 

Programy studiów:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Listopad 2021 - 21:45; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: środa, 18. Maj 2022 - 12:21; osoba wprowadzająca: Marcin Połom