Geografia I stopień

Kierunek Geografia (I stopień)

Kierunek Geografia (I stopień) prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii.

Studia na kierunku Geografia dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, znakomicie wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, na której powinny opierać się wszelkie działania podejmowane w różnych skalach przestrzennych, na różnych szczeblach władzy i przez szeroki wachlarz podmiotów podejmujących jakąkolwiek działalność w szeroko rozumianym środowisku geograficznym. Opierają się na zajęciach, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych. Program studiów I stopnia obejmuje ponadto 270 godzin zajęć praktycznych w terenie, z których większość odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, wyposażonej w nowoczesny sprzęt badawczy.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG lub WNS oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:

  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju,
  • planowaniem przestrzennym,
  • kształtowaniem warunków życia ludzi,
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia, to trzyletnie studia licencjackie. Studenci realizują wspólny program uwzględniający zagadnienia geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Listopad 2021 - 21:36; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Listopad 2021 - 21:37; osoba wprowadzająca: Marcin Połom