Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskane w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Habilitacje

Imię i nazwisko Tytuł Recenzenci Data nadania stopnia
dr hab. Paweł Wiśniewski Rolnictwo i obszary wiejskie w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce prof. dr hab. Michał Jasiulewicz z Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Degórski z IGiPZ PAN w Warszawie
19.02.2020
dr hab. Maja Grabkowska Post-socialist Cities and the Urban Common Good: Transformations in Central and Eastern Europe dr hab. Sylwia Kazimiera Kaczmarek z Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Dorota Mantey z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Ewa Szafrańska z Uniwersytetu Łódzkiego
25.03.2024

Doktoraty

Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Promotor / Promotor pomocniczy Recenzenci Data nadania stopnia
dr Barbara Korwel-Lejkowska Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

dr hab. Wioletta Kałamucka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Maciej Pietrzak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

05.07.2019
dr Julia Ziółkowska Geograficzne uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego na przykładzie organizacji imprez masowych w powiatach ziemskich Polski Wschodniej dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG
dr Grażyna Chaberek (promotor pomocniczy)
dr hab. Tomasz Michalski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ PAN w Warszawie
09.12.2020
dr Karel Dolinski Problem wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej w Kurytybie w Brazylii prof. dr hab. Iwona Sagan prof. dr hab. Mirosława Czerny z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego
20.01.2021
dr Krzysztof Kopeć Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG
dr Maciej Tarkowski (promotor pomocniczy)
dr hab. Elżbieta Grzelak Kostulska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Paweł Czapliński, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
07.04.2021
dr Kamil Nowak Dostępność zasobów mieszkań społecznych w kontekście polityk mieszkaniowych oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast prof. dr hab. Iwona Sagan prof. dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr hab. Ewa Szafrańska, profesor z Uniwersytetu Łódzkiego
21.04.2021
dr Joanna Piwowarczyk Mapowanie barier dla zrównoważonego rozwoju metodą interaktywnego zarządzania: wybrzeże województwa pomorskiego i przylegające obszary morskie prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Marek Degórski z IGiPZ PAN w Warszawie
prof. dr hab. Marek Dutkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego

02.06.2021
dr Bartłomiej Kulas Ordynacja wyborcza w Polsce a wyniki wyborów parlamentarnych. Wariantowa analiza możliwych zmian w ujęciu geografii wyborczej dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Roman Matykowski, em. prof.  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Sobczyński z Uniwersytetu Łódzkiego

30.06.2021
dr Justyna Wieczerzak Wykorzystanie potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot prof. dr hab. Iwona Sagan dr hab. Justyna Danielewicz, profesor z Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Marta Lackowska, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego
29.09.2021
dr Artur Malczewski Specyfika rozprzestrzeniania narkomanii w postkomunistycznych krajach będących członkami Unii Europejskiej

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG
dr Natalia Sypion-Dutkowska (promotor pomocniczy, Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP z Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. Vitoria Pantyley, prof. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub
02.03.2022
dr Rafał Gajewski Polskie regiony w strukturach zarządzania wieloszczeblowego prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Paweł Churski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

06.07.2022
dr Monika Michałek Społeczne uwarunkowania planowania ochrony przyrody na morzu prof. dr hab. Marek Dutkowski prof. dr hab. Marek Degórski, IGiPZ PAN w Warszawie
prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, UJ w Krakowie
dr hab. Adam Hibszer, UŚ w Katowicach
12.12.2022

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Październik 2021 - 18:38; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: środa, 8. Maj 2024 - 22:24; osoba wprowadzająca: Marcin Połom