Czasopisma

Czasopisma i serie naukowe wydawane w Instytucie

Journal of Geography, Politics and Society

Journal of Geography, Politics and Society

Czasopismo wydawane wspólnie przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie za publikacje w czasopiśmie przyznawane są noty 40 pkt. zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link do strony internetowej czasopisma: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS


Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Czasopismo wydawane wspólnie przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aktualnie za publikacje w czasopiśmie przyznawane są noty 70 pkt. zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link do strony internetowej czasopisma: https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/


Regiony Nadmorskie / Coastal Regions

Regiony Nadmorskie

Dwujęzyczna seria naukowa Regiony Nadmorskie / Coastal Regions wydawana jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Aktualnie za publikacje w czasopiśmie przyznawane są noty 20 pkt. zgodnie z zasadami oceny monografii. Sekretarz Redkacji: dr Maciej Tarkowski.

Link do strony internetowej czasopisma: https://zrr.ug.edu.pl/regiony-nadmorskie/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Październik 2021 - 21:02; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: niedziela, 18. luty 2024 - 13:52; osoba wprowadzająca: Marcin Połom