Projekty badawcze

 

Nazwa projektu Źródło finansowania Kierownik Wykonawcy po stronie Instytutu Lata realizacji
Energy Poverty Action: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER) European Co-operation in Science and Technology (COST) scheme - dr inż. Grzegorz Masik
dr Joanna Stępień
mgr Damian Zelewski
2017-2021
Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce (SEET-ET) Sonata 12 NCN dr Marcin Połom dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG 2017-2021
Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności Miniatura 3 NCN dr Joanna Stępień - 2019-2021
Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce Miniatura 4 NCN dr inż. Grzegorz Masik - 2020-2021
Opracowanie matatycznego modelu miejskiego systemu logistycznego UGrants-first dr Grażyna Chaberek - 2021
Regionalizacja potrzeb działań mitygacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce w kontekście emisji gazów cieplarnianych oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu UGrants-first dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG - 2021
COST – ENGAGER „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”   - dr Małgorzata Dereniowska 2021
Współdzielenie przestrzeni miejskiej. Koncepcje dobra wspólnego w polskich miastach po socjalizmie Sonata 8 NCN dr Maja Grabkowska - 2015-2022
- UGrants-start 2 dr Krzysztof Kopeć - 2022
- UGrants-start 2 dr Dominika Studzińska - 2022
- UGrants-start 2 mgr Krystian Puzdrakiewicz - 2022
- UGrants-start 2 mgr Rafał Gajewski - 2022
- UGrants-start 2 mgr Kazimierz Niecikowski - 2022
ADVICE, Advancing Digital Competence in Higher Education Projekt finansowany w ramach Programu Erasmus+ Strategic Partnerships, koordynowany przez Collegium Civitas w Warszawie - dr Małgorzata Dereniowska 2021-2023
Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 prof. dr hab. Iwona Sagan prof.dr hab. Iwona Sagan
dr Maja Grabkowska
dr Klaudia Nowicka
mgr Monika Wielgórska 
2021-2024
TOWNSHIP - w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia NAWA SPINAKER dr Grażyna Chaberek dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, dr Julia Ziółkowska, mgr inż. arch. Joanna Jaczewska 2022-2023

Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej: podejście ogólnoeuropejskie

NCN w ramach międzynarodowego konkursu: BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems”

dr Małgorzata Dereniowska

(do 30.09.2022)

dr Grażyna Chaberek

(od 21.12.2022)

-

2022-2025

TourNord Nordplus dr Christian Dragin-Jensen (Business Academy Southwest, Dania) dr Julia Ziółkowska 2022-2023
- UGrants-start 3 dr Dominika Studzińska - 2023
- UGrants-start 3 dr Barbara Korwel-Lejkowska - 2023
- UGrants-start 3 mgr inż. arch. Joanna Jaczewska - 2023

W kierunku odporności małych miast - geoprzestrzenny model oceny wrażliwości klimatycznej oraz zdolności adaptacyjnych

Sonata 18 NCN

dr inż. arch. Hanna  Obracht-Prondzyńska

- 2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Październik 2021 - 20:31; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Maj 2023 - 10:05; osoba wprowadzająca: Katarzyna Marosz