Tutoring

Tutoring w Instytucie Filozofii

 

Tutoring to innowacyjna forma edukacji spersonalizowanej, w ramach której studenci i studentki, wchodząc z tutorem/tutorką w relację mistrz-uczeń, realizują swój potencjał naukowy i rozwojowy.

Tutoring zwykle przyjmuje formę cyklu indywidualnych spotkań (tzw. tutoriali) nauczyciela akademickiego (tutora) ze studentem/studentką. Proces tutorski zwykle obejmuje około 8-10 tutoriali w semestrze, a każdy z nich trwa od 45 do 60 minut. Spotkania te przyjmują formę rozmowy o sprawach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta/studentki. Pomiędzy tutorialami student/studentka wykonuje ustalone wspólnie zadania.

Tutoring jest metodą elastyczną. Z zasady przedmiotem pracy w trakcie tutoriali i pomiędzy nimi jest rozwój naukowy oraz osobisty studenta/studentki. W zależności od indywidualnych potrzeb, tutor/tutorka może przesuwać punkt ciężkości spotkań na aspekt naukowy lub rozwojowy. Tutoring może więc przyjąć następujące formy:

TUTORING NAUKOWY (np. przygotowanie artykułu naukowego, referatu na konferencję naukową, wsparcie badań własnych prowadzonych przez studenta),

TUTORING ROZWOJOWY (np. zbadanie i omówienie perspektyw po studiach, wsparcie indywidualnych zainteresowań studenta, wsparcie w zakresie organizacji)

TUTORING MIESZANY (zawiera elementy tutoringu naukowego i rozwojowego).

Sednem każdej formy tutoringu jest odkrycie i rozwijanie mocnych stron podopiecznych. Jest on realizowany przez stawianie celów i ich realizację, monitorowanie i ewaluację procesu tutoringowego.

Obok regularnych procesów tutorskich Zespół Tutorski Instytutu Filozofii UG oferuje również studentom i studentkom doraźne wsparcie w postaci pojedynczych tutoriali poświęconych konkretnemu problemowi.

Oferujemy doraźne wsparcie, kiedy m.in.

· zastanawiasz się, czy te studia są dla ciebie,

· nie masz pewności, jaką wybrać specjalizację,

· zastanawiasz się nad wyborem tematyki pracy lub promotora,

· doświadczasz różnego rodzaju trudności i potrzebujesz doraźnego wsparcia,

· zastanawiasz się nad swoją przyszłością.

Zaznaczamy, że tego rodzaju doraźny tutoring nie jest pomocą prawną ani psychologiczną, daje natomiast możliwość przedyskutowania problemu, przed którym stajesz, pomagając Ci ustalić zasoby, którymi dysponujesz oraz określić cele i plan działania.

 

ZESPÓŁ TUTORSKI INSTYTUTU FILOZOFII UG:

DR MONIKA BOKINIEC – koordynatorka zespołu (kontakt: monika.bokiniec@ug.edu.pl), Szkoła Tutorska I stopnia (2018) i II stopnia (tytuł Certyfikowanego Praktyka Tutoringu, 2020). Pracuję w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury. Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim: estetyka codzienności, estetyka eksperymentalna, filozofia humoru, relacje między etyką a estetyką, kultura popularna, poradnictwo filozoficzne i filozofowanie z dziećmi.

MGR KRYSTYNA BEMBENNEK (kontakt: krystyna.bembennek@ug.edu.pl), Certyfikat Tutora I stopnia (Collegium Wratislaviense). Na tutoring naukowy zapraszam osoby zainteresowane: filozofią nowożytną i współczesną, relacjami między filozofią a literaturą, filozofią polską, doradztwem filozoficznym. W tutoringu rozwojowym skupiam się na tym, co najważniejsze dla studentki/studenta np. w zakresie rozwoju osobistego czy planów na przyszłość.

DR HAB. PIOTR J. PRZYBYSZ, PROF. UG (kontakt: piotr.przybysz@ug.edu.pl), Certyfikat Tutora I stopnia (Collegium Wratislaviense). Pracuję w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury. Moje zainteresowania naukowe: filozofia sztuki w tym filozofia sztuki Stefana Morawskiego, somaestetyka Richarda Shustermana, estetyka sportu.

DR HAB. NATASZA SZUTTA, PROF. UG (kontakt: natasza.szutta@ug.edu.pl), ukończony kurs tutoringu w University College of London, Institute of Education. Pracuję w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej IF UG. Moje zainteresowania badawcze – etyka, metaetyka, psychologia moralności, moralna edukacja.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Styczeń 2021 - 10:23; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: środa, 3. luty 2021 - 13:37; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch