Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia dla Doktorantów 3 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Doktoranci 3 roku Filozofii i Socjologii mogą się starać o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium socjalne – gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto.

2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

5. Stypendium doktoranckie 

6.  Zwiększenie stypendium doktoranckiego - stypendium projakościowe 

Wszelkie dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w pokoju S-404 w godzinach pracy Dziekanatu.

Godziny pracy Dziekanatu:

Wtorek           10:00 - 14:00

Środa             10:00 - 14:00

Piątek             10:00 - 14:00

Uwaga:

W dniu 28.02.2019 r. (czwartek) – Dziekanat wyjątkowo otwarty z powodu wypadającego w tym dniu ostatecznego terminu składania wniosków stypendialnych.

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/19 wraz z  aktualnymi zarządzeniami. Dodatkowo proszę o podpisanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi - termin składania wniosków do 06.03.2019 r.


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku

- Wzór wniosku

- oświadczenie o dochodach


Stypendia dla najlepszych doktorantów - termin składania wniosków do 28.02.2019 r.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  80/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku

-  wzór wniosku dla najlepszych doktorantów kolejne lata

klauzula informacyjna

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

 

Stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 28.02.2019 r.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku

- wzór wniosku stypendium doktoranckie kolejne lata

- klauzula informacyjna

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego -stypendium projakościowe - termin składania wniosków do 28.02.2019 r.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  81/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku

- wzór wniosku stypendium projakościowe kolejne lata

- klauzula informacyjna

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 lutego 2019 roku, 14:03