Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia na rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w pokoju S-404 w godzinach pracy Dziekanatu.

Godziny pracy Dziekanatu:

Wtorek            10:00 - 14:00

Środa              10:00 - 14:00

Piątek              10:00 - 14:00

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków wraz z aktualnymi zarządzeniami, wzorami wniosków oraz klauzulami informacyjnymi.


UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:46

Nagroda Rektora – termin składania wniosków do 25.10.2018

Nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego).

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią opiekuna naukowego lub promotora do kierownika studiów doktoranckich. Następnie wnioski wybrane przez kierowników, po zaopiniowaniu przez dziekana zostaną przesłane do rektora.

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom UG

 

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku319.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 14:37

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi - termin składania wniosków do 16.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:18

Stypendia dla najlepszych doktorantów - termin składania wniosków do 04.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:17

Stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 04.10.2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:15

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej – termin składania wniosków do 04.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:46

Stypendia

Rodzaje świadczeń i stypendiów dla doktorantów:

1. Stypendium socjalne

2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, Śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 

5. Stypendium doktoranckie 

6.  Zwiększenie stypendium doktoranckiego - stypendium projakościowe 

7. Nagroda Rektora

8. Stypendium Ministra

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lipca 2019 roku, 11:42