Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia

Doktoranci mogą się starać o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium socjalne – gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do kwoty 1043,90 zł netto.

2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, Śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

5. Stypendium doktoranckie 

6. Stypendium projakościowe 

7. Nagroda Rektora

8. Stypendium Ministra

 

Wszelkie dokumenty należy składać w Dziekanacie Spraw Socjalnych Wydziału
Nauk Społecznych w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu

Godziny pracy dziekanatu od 01. października

Wtorek 10:00 - 14:00

Środa 10:00 - 14:00

Piątek 10:00 - 14:00

Uwaga zmiana godzin otwarcia!

W dniu 3.10.2017 r. (wtorek) - zamknięte z powodu Inauguracji Roku Akademickiego. Zamiast tego wnioski można składać w poniedziałek 2.10.2017 r.


Kontakt: Joanna Walczyk  tel. 58 523 44 28

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków na rok akad. 2017/18 wraz z  aktualnymi regulaminami.

 

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi - termin składania wniosków do 18.10.2017
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku

 

Stypendia dla najlepszych doktorantów - termin składania wniosków do 4.10.2017
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  72/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku
 

Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta

- oświadczenie o dochodach


Stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 4.10.17

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku 

- kryteria doktoranckie
- wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
- tabela sumaryczna osiagnięć


Stypendium projakościowe - termin składania wniosków do 4.10.17

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 88/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku

- kryteria projakościowe
- wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
- tabela sumaryczna osiagnięć


Nagroda Rektora

Nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego).

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 25.10.2017 r

Uwaga!
Nie ma gotowego wzoru wniosku – sami je Państwo formułują.  Wnioski proszę dostarczyć do pokoju S-408 p. Joanna Walczyk

 

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom UG


Stypendium Ministra

zasady przyznawania Stypendium Ministra oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Termin składania wniosków : do 3 X 2017r., wnioski muszą zostać przedstawione Panu Prodziekanowi  oraz Radzie Wydziału, następnie trafiają do Rektora, a potem są wysyłane do Ministerstwa.

Bardzo proszę o dokładne wypełnianie wniosków i udokumentowanie osiągnięć zgodnie z podanymi szczegółowymi kryteriami podanymi przy poszczególnych regulaminach  oraz wpisywanie aktualnego numeru konta bankowego jeśli chcieliby Państwo otrzymywać stypendium przelewem.

UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2017 roku, 9:14