fbpx Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Stypendia

Stypendia na rok akademicki 2019/2020 dot. Doktorantów Studiów Doktoranckich z Filozofii oraz Socjologicznych Studiów Doktoranckich (nabór na semestr letni 2015/2016)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w pokoju S-404 w godzinach pracy Dziekanatu.

Godziny pracy Dziekanatu:

Wtorek            10:00 - 14:00

Środa              10:00 - 14:00

Piątek              10:00 - 14:00

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków wraz z aktualnymi zarządzeniami, wzorami wniosków oraz klauzulami informacyjnymi.


UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 11:39

Stypendia: socjalne / socjalne w zwiększonej wysokości / dla osób niepełnosprawnych / zapomogi – termin składania wniosków do 04 marca 2020 r.

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń obowiązuje zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Stypendialnego:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1-3 stosuje się przepisy obowiązujące studentów (stosujemy wniosek studencki).

Zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 81/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku uzupełniające zarządzenie nr 76/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 11:37

Stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 04 marca 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 11:28

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej – termin składania wniosków do 04 marca 2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 9:36

Stypendia na rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w pokoju S-404 w godzinach pracy Dziekanatu.

Godziny pracy Dziekanatu:

Wtorek            10:00 - 14:00

Środa              10:00 - 14:00

Piątek              10:00 - 14:00

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków wraz z aktualnymi zarządzeniami, wzorami wniosków oraz klauzulami informacyjnymi.


UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:46

Nagroda Rektora – termin składania wniosków do 25.10.2018

Nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego).

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią opiekuna naukowego lub promotora do kierownika studiów doktoranckich. Następnie wnioski wybrane przez kierowników, po zaopiniowaniu przez dziekana zostaną przesłane do rektora.

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom UG

 

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku319.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 14:37

Stypendia socjalne / dla niepełnosprawnych / zapomogi – termin składania wniosków do 14.10.2019 r.

W dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) – Dziekanat będzie wyjątkowo otwarty z powodu wypadającego w tym dniu terminu składania wniosków stypendialnych.

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Stypendialnego:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1-3 stosuje się przepisy obowiązujące studentów (stosujemy wniosek studencki).

Zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 81/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku uzupełniające zarządzenie nr 76/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 10:06

Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów – termin składania wniosków do 14.10.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 11:18

Stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 04.10.2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:15