Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia

Rodzaje świadczeń i stypendiów dla doktorantów:

1. Stypendium socjalne

2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, Śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 

5. Stypendium doktoranckie 

6.  Zwiększenie stypendium doktoranckiego - stypendium projakościowe 

7. Nagroda Rektora

8. Stypendium Ministra

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lipca 2019 roku, 11:42