fbpx Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Stypendia

Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2021/2022

Dokumenty należy składać w Biurze ds. organizacji i jakości kształcenia Wydziału Nauk Społecznych, pok. S 341, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49,  ewa.wojtowicz@ug.edu.pl

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków wraz z aktualnymi zarządzeniami, wzorami wniosków oraz klauzulami informacyjnymi.


UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 września 2021 roku, 12:01

Stypendia dla doktorantów: socjalne / socjalne w zwiększonej wysokości / dla osób niepełnosprawnych / zapomogi

termin składania wniosków do 15 października 2021 r.

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń obowiązuje zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Stypendialnego:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1-3 stosuje się przepisy obowiązujące studentów (stosujemy wniosek studencki).

Zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 września 2021 roku, 10:22

Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 września 2021 roku, 6:46

Stypendium doktoranckie

termin składania wniosków do 4 października 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 września 2021 roku, 6:47

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

termin składania wniosków do 4 października 2021 r.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 września 2021 roku, 6:48

Nagroda Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: 
Ewa Wójtowicz

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora dla doktorantów UG oraz formularz wniosku znajduje się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/nagroda-rektora

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 października 2021 roku, 8:19