Ogłoszenia

Zmiana terminu wygaszenia studiów doktoranckich – nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia doktoranckie będą prowadzone do dnia 31.12.2024, a nie jak dotychczas było określone do dn. 31.12.2023. 

W związku z powyższym procedura przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania stypendiów dla doktorantów pozostają bez zmian i odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Wrzesień 2023 - 13:34; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Wrzesień 2023 - 13:36; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Dofinansowanie do udziału w II Kongresie Młodej Nauki (od 7.06 do 25.06 br.)

baner II Kongres Młodej Nauki

 

Studenci i Doktoranci z WNS biorący czynny udział (referat, poster) w II Kongresie Młodej Nauki (https://kongresmlodejnauki.pl/) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów udziału w konferencji. W tym celu należy złożyć podanie do Prodziekan ds. Studenckich z podaniem tytułu wystąpienia wraz z opinią opiekuna naukowego panelu. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Termin od 7.06.2022 do 25.06.2022.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Czerwiec 2022 - 09:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Czerwiec 2022 - 09:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022, dot. Doktorantów 4 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym 2015/2016

Terminy składania wniosków stypendialnych:

 1. stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora – do dnia 14.03.2022 r.

 2. stypendia doktoranckie i projakościowe – do dnia 28.02.2022 r.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. organizacji i jakości kształcenia Wydziału Nauk Społecznych, pok. S 341, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
 

Regulaminy przyznawania poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 08:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Styczeń 2022 - 08:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji dotyczących świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2021/2022:

 1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium Rektora (dla najlepszych doktorantów),
 4. zapomogi.

Po odbiór decyzji zapraszam do Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS UG, pok. S 341 w dniach: 15-16 listopada 2021 r. w godzinach 10.00-13.00.

Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane listem poleconym.

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium Rektora UG (dla najlepszych doktorantów)*:

 1. 3352
 2. 4830
 3. 4994
 4. 4816
 5. 4822
 6. 4617
 7. 4801
 8. 4288
 9. 4280

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium Rektora UG (dla najlepszych doktorantów)*:

 1. 4997
 2. 4995
 3. 3358
 4. 2508
 5. 4835
 6. 4837
 7. 4810
 8. 4986
 9. 4988
 10. 4814
 11. 4430
 12. 4817
 13. 4809
 14. 4819
 15. 4806
 16. 559

* wg numerów albumu


Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4617

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4434
 5. 4994
 6. 3953
 7. 4278
 8. 4280

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano zapomogę*:

 1. 4617
 2. 3953

* wg numerów albumu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Listopad 2021 - 07:27; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 10. Listopad 2021 - 07:27; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Odbiór decyzji stypendialnych, dotyczy stypendiów: doktoranckiego i projakościowego, przyznanych na rok akademicki 2021/2022:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące stypendiów:
 1. doktoranckiego,
 2. projakościowego,
przyznanych na rok akademicki 2021/2022:
 
Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS, pok. S 341 w dniach: 27-28 października 2021r. w godzinach 10.00-13.00.
Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium doktoranckie*:
 1. 4997
 2. 3352
 3. 3815
 4. 1582
 5. 4832
 6. 4995
 7. 4840
 8. 4996
 9. 3358
 10. 2508
 11. 4830
 12. 4994
 13. 4835
 14. 4837
 15. 4810
 16. 4986
 17. 4814
 18. 4817
 19. 4816
 20. 4430
 21. 4819
 22. 4822
 23. 4617
 24. 4801
 25. 4806
 26. 788
 27. 2893
 28. 4559
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium doktoranckiego*:
 1. 4998
 2. 4988
 3. 4813
 4. 4809
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium projakościowe*:
 1. 3352
 2. 3815
 3. 1582
 4. 4995
 5. 3358
 6. 2508
 7. 4830
 8. 4994
 9. 4835
 10. 4810
 11. 4986
 12. 4814
 13. 4430
 14. 4816
 15. 4822
 16. 4617
 17. 4801
 18. 788
 19. 2893
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium projakościowego*:
 1. 4832
 2. 4840
 3. 4996
 4. 4837
 5. 4806
 6. 4559
 7. 4988
* wg numerów albumu
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Październik 2021 - 06:55; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 27. Październik 2021 - 06:55; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni

Szanowni Doktoranci,  

uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni, o którym mowa powyżej oznacza, że w terminie do dnia 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji  doktorantów.  

O terminie i godzinie wizyty w Biurze ds. organizacji i jakości kształcenia WNS proszę informować drogą mail-ową, ewa.wojtowicz@ug.edu.pl   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Wrzesień 2021 - 11:22; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: piątek, 3. Wrzesień 2021 - 11:22; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Rekrutacja MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów 1-10 września 2021 r.

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 

w związku z rozpoczynającą się w dniu 01 września 2021 r. (środa) rekrutacją do Programu MOST Mobilność Studentów i Doktorantów zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki 2021/2022.

Załącznik Rozmiar
MOST - rekrutacja - doktoranci 233.05 KB
Plakat 4.25 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Wrzesień 2021 - 08:58; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 1. Wrzesień 2021 - 14:07; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Odbiór decyzji dotyczących świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2020/2021:

 1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium Rektora (dla najlepszych doktorantów),
 4. zapomogi.

Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w dniach: 2,4 grudnia 2020r. w godzinach 10.00-13.00.

 

Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 3352
 2. 4998
 3. 4994
 4. 4430
 5. 4816
 6. 4822
 7. 4568
 8. 4801
 9. 4559
 10. 4288
 11. 4280

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 4832
 2. 4996
 3. 4830
 4. 4835
 5. 4433
 6. 4837
 7. 4810
 8. 4986
 9. 4988
 10. 4109
 11. 4985
 12. 4817
 13. 4617
 14. 4806

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 4995

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4617

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości*:

 1. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości*:

 1. 4998

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4981
 5. 3953
 6. 4434
 7. 4278
 8. 4280
 9. 4994

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano zapomogę*:

 1. 4820
 2. 4835
 3. 3953

* wg numerów albumu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Grudzień 2020 - 09:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 2. Grudzień 2020 - 09:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji stypendialnych, dotyczy stypendiów: doktoranckiego i projakościowego, przyznanych na rok akademicki 2020/2021:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące stypendiów:
 1. doktoranckiego,
 2. projakościowego,
przyznanych na rok akademicki 2020/2021:
 
Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w dniach: 24 i 26 listopada 2020r. w godzinach 10.00-13.00
Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium doktoranckie*:
 1. 4997
 2. 4995
 3. 4996
 4. 4994
 5. 3352
 6. 3815
 7. 1582
 8. 4832
 9. 4998
 10. 4840
 11. 4830
 12. 4835
 13. 4837
 14. 4986
 15. 4988
 16. 4985
 17. 4810
 18. 4814
 19. 4816
 20. 4109
 21. 4430
 22. 4617
 23. 4820
 24. 4822
 25. 4821
 26. 4568
 27. 4991
 28. 4654
 29. 4806
 30. 788
 31. 4559
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium doktoranckiego*:
 1. 4839
 2. 4436
 3. 4817
 4. 4809
 5. 4981
 6. 4819
 7. 4801
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium projakościowe*:
 1. 4996
 2. 4994
 3. 3352
 4. 3815
 5. 1582
 6. 4832
 7. 4998
 8. 4830
 9. 4835
 10. 4837
 11. 4433
 12. 4988
 13. 4810
 14. 4109
 15. 4814
 16. 4430
 17. 4816
 18. 4617
 19. 4820
 20. 4822
 21. 4568
 22. 4991
 23. 788
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium projakościowego*:
 1. 4995
 2. 4436
 3. 4840
 4. 4986
 5. 4806
 6. 4801
 7. 559
 
* wg numerów albumu
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 06:58; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 06:58; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji stypendialnych 2019/2020:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje stypendialne dotyczące świadczeń dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020:

 1. Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów,
 2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych,
 3. Stypendia socjalne,
 4. Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości,
 5. Zapomogi.

Z uwagi na okres urlopowy związany z Świętami Bożego Narodzenia po odbiór decyzji stypendialnych dotyczących ww. świadczeń zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w terminie od 07 stycznia 2020r. do 18 lutego 2020r. w godzinach pracy Dziekanatu (wtorek, środa oraz piątek godz.10.00-14.00).

Decyzje nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny.    

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2019/2020:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 3352
 2. 3817
 3. 3807
 4. 4287
 5. 4617
 6. 4806
 7. 4106
 8. 4278
 9. 4288
 10. 4280
 11. 4433
 12. 4429

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 4986
 2. 4988
 3. 4987
 4. 4985
 5. 4810
 6. 4814
 7. 4809
 8. 4816
 9. 4109
 10. 4430
 11. 4997
 12. 4995
 13. 4996
 14. 4994
 15. 4840
 16. 4830
 17. 4835
 18. 4837
 19. 4435
 20. 4436
 21. 3356
 22. 3358
 23. 3811
 24. 3953
 25. 4983
 26. 4981
 27. 4822
 28. 4821
 29. 4826
 30. 4568
 31. 4801
 32. 4654
 33. 4854

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 3352

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4809
 2. 4835

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości*:

 1. 4820
 2. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4278
 5. 4280
 6. 4434
 7. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano zapomogę*:

 1. 4806
 2. 4820
 3. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano zapomogi*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Grudzień 2019 - 09:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 18. Grudzień 2019 - 09:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji stypendialnych przez doktorantów IV roku Socjologii i Filozofii

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 03.04.2019 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Po upływie wskazanego terminu decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Marzec 2019 - 13:12; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 29. Marzec 2019 - 13:12; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy składania wniosków stypendialnych dla Doktorantów 3 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Terminy składania wniosków na czwarty rok studiów:

- stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 06.03.2019 r.
- stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2019 r.

Wnioski proszę składać w pokoju S 404 wyłącznie w godzinach pracy Dziekanatu. Wyjątek stanowi dzień 28.02.2019 r. (czwartek), tego dnia Dziekanat będzie otwarty w godz. 10.00-14.00.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. luty 2019 - 13:52; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. luty 2019 - 13:52; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium projakościowe w kwocie 1424 zł na osobę.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Listopad 2018 - 09:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Listopad 2018 - 09:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie będą publikowane listy osób którym przyznano stypendia.

Decyzje stypendialne należy odebrać do 23.11.2018 r w pokoju D 309, p. Joanna Walczyk. Decyzja będą wydawane wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu czyli wt, śr i pt godz. 10-14.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres zameldowania doktoranta.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 16. Listopad 2018 - 08:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 16. Listopad 2018 - 08:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 dla starszych roczników

Szanowni Państwo,

W związku z niewypełnieniem limitu przyznania stypendium doktoranckiego minimum 50 % doktorantów, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów 2 - 4 roku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2018 r, miejsce składania wniosków - pokój D 309, p. Joanna Walczyk.

Proszę pamiętać by do wniosków dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero indeksu z potwierdzeniem zaliczenia roku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Wzór wniosku oraz kryteria znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Październik 2018 - 09:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Październik 2018 - 09:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/18 doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niespełnienia ustawowego wymogu  przyznania stypendiów doktoranckich 50 % przyjętym doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii w roku akademickim 2017/18, JM Rektor zadecydował o powtórzeniu naboru wniosków. Na kierunku Psychologia jest możliwe przyznanie 1 dodatkowego stypendium, na kierunku Pedagogika – 3 stypendiów.

Doktoranci 1 roku w/w studiów którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w październiku 2017 r, mogą złożyć wniosek do dnia 21.09.2018 r w pokoju D 309  - p. Joanna Walczyk.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe można uzyskać  w Instytucie Pedagogiki p. A -404 u Pani Anny Wlazło ( doktoranci pedagogiki) i w Dziekanacie p. S- 403 u Pani Ewy Wójtowicz (doktoranci psychologii).

Załącznik Rozmiar
Wzór wniosku 18.81 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Wrzesień 2018 - 09:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Wrzesień 2018 - 09:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów w czerwcu

W czerwcu zostanie wypłacona podwójna wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów (z wyrównaniem za lipiec) oraz jednorazowy dodatek w kwocie 500 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Czerwiec 2018 - 12:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Czerwiec 2018 - 12:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Doktoranci 3 r. Filozofii i Socjologii z rekrutacji zimowej – przyznane stypendia

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych rodzajów stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach. Decyzje stypendialne zostaną wysłane do Państwa listem poleconym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Marzec 2018 - 07:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Marzec 2018 - 08:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2 r Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Terminy składania wniosków na trzeci rok studiów:
stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 6.03.2018 r.
stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2018 r
Wnioski proszę składać  w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem 2 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. luty 2018 - 11:54; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2018 - 11:54; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia dla najlepszych doktorantów dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. luty 2018 - 08:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2018 - 08:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/18

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akadem. 2017/18, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 16.02.2018 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2016/17) w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu. 
Regulamin oraz tabelę z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone :

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem poprzedniego roku studiów
- opinia promotora
- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta
- załączniki określone w kryteriach, potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia
- dla doktorantów 1 roku- ksero  tabeli rankingowej z postępowania rekrutacyjnego

Nabór wniosków nie dotyczy  osób które złożyły już wnioski w październiku 2017 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii, którzy w tym semestrze kończą 2 rok studiów - termin składania wniosków na 3 rokstudiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Styczeń 2018 - 09:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Styczeń 2018 - 09:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia doktoranckie i projakościowe dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Styczeń 2018 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Styczeń 2018 - 09:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia socjalne i specjalne dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne i specjalne znajduje się TUTAJW styczniu świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października. Po odbiór decyzji stypendialnych proszę się zgłaszać od 17.01.2018 do 26.01.2018. do pokoju S-408.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Styczeń 2018 - 13:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Styczeń 2018 - 14:15; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Dodatek grudniowy do stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów.

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium socjalne, specjalne i dla najlepszych doktorantów w kwocie 221 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Grudzień 2017 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Grudzień 2017 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

W grudniu razem ze stypendium projakościowym zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy w kwocie 1905 zł.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Listopad 2017 - 10:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Listopad 2017 - 10:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne, specjalne i zapomogi

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg.
Decyzje można odbierać do 24.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Listopad 2017 - 14:38; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 15. Listopad 2017 - 14:38; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 17.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Listopad 2017 - 11:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Listopad 2017 - 11:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne i zapomogi w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest numerami albumu rosnąco.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Październik 2017 - 06:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Październik 2017 - 06:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18 znajduje się załączniku TUTAJ.

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Październik 2017 - 12:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2017 - 12:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia projakościowe przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia projakościowe w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Październik 2017 - 10:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2017 - 14:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Stypendia doktoranckie przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Ilość przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,  poz.1842 z póżn. zm.) oraz z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1311.).

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po numerze albumu.

Uwaga!  Osoby którym przyznano stypendium doktoranckie po raz pierwszy - zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia i PIT-u 2. Wypełnione dokumenty należy niezwłocznie przesłać do Działu Finansowego w Rektoracie. Bez dopełnienia  tego - stypendium nie zostanie wypłacone!

Oświadczenie i PIT mogą Państwo pobrać TUTAJ
Joanna Walczyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Październik 2017 - 13:41; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 14:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Przyznane stypendia dla doktorantów 2 roku Filozofii i Socjologii w semestrze letnim roku akadem. 2016/17

Listy przyznanych stypendiów znajdują się w załączniku.
Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach, szukają się Państwo po numerze albumu.

Stypendia zostaną wypłacone w kwietniu z wyrównaniem za marzec.

Załącznik Rozmiar
Plik do pobrania 13.15 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2017 - 11:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2017 - 11:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe na drugi rok studiów można składać w terminie do 28.02.2017 r. w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów,tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka)zaliczeniem 1 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2017 - 12:28; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2017 - 12:28; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA SEM. LETNI 2016/17

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku Akadem. 2016/17, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 10.02.2017 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2015/16 –szczegółowe kryteria oraz wzór wniosku  są dostępne w zakładce stypendia).
Nie dotyczy to osób które złożyły wnioski w październiku 2016 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii którzy w tym semestrze kończą 1 rok studiów -  termin składania wniosków na 2 rok studiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Styczeń 2017 - 10:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Styczeń 2017 - 10:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

DODATKI GRUDNIOWE DO STYPENDIÓW

W grudniu zostały przyznane jednorazowe dodatki do stypendiów:

 •  dodatek do stypendium projakościowego - 120 zł
 •  dodatek do stypendium socjalnego - 400 zł
 •  dodatek do stypendium socjalnego zwiększonego - 500 zł
 •  dodatek do stypendium specjalnego - 408 zł
 •  dodatek do stypendium dla najlepszych doktorantów - 400 zł
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 16. Grudzień 2016 - 11:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 16. Grudzień 2016 - 11:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy odbioru decyzji stypendialnych dla doktorantów w sem. zimowym 2016/17

Styp. doktoranckie, projakościowe i dla najlepszych doktorantów - 2-15.11.2016

Styp. socjalne, specjalne i zapomogi - 4-15.11.2016

Decyzje doktoranckie pozytywne i odmowne należy odbierać w pokoju S - 408 w godzinach pracy dziekanatu tj. wtorek, środa i piątek w godzinach 10-14.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Listopad 2016 - 09:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 2. Listopad 2016 - 09:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

PRZYZNANE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WNS W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Listy przyznanych stypendiów znajdują się TUTAJ

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach, szukają się Państwo po numerze albumu.

Stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi zostaną wypłacone w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik.

Stypendia doktoranckie i projakościowe zostaną wypłacone w listopadzie z wyrównaniem od października.

Uwaga, od 1 listopada 2016 r  wzrósł próg dochodowy uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego i wynosi 1051,70 zł netto. Osoby które nie otrzymały stypendium socjalnego z powodu zbyt wysokiego dochodu lub nie składały jeszcze wniosków mogą to zrobić w listopadzie.

Decyzje stypendialne można będzie odbierać w dziekanacie spraw socjalnych od przyszłego tygodnia, o dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni mailowo. Proszę pamiętać, że wszelkie odwołania mogą Państwo składać dopiero po odebraniu decyzji stypendialnej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Październik 2016 - 10:57; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2016 - 08:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

STYPENDIA PRZYZNANE DOKTORANTOM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FILOZOFII I SOCJOLOGICZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH - SEMESTR LETNI 2015/16

Lista osób którym przyznano stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej Doktorantów oraz stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach ułożone numerami albumu.

Wszystkie stypendia zostały przyznane z wyrównaniem od marca.

Decyzje stypendialne (pozytywne i odmowne) należy odebrać w dziekanacie - sprawy socjalne p. S 451 w terminach:
-stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi 25-29.04.2016 r.
-stypendia projakościowe i doktoranckie 28.04 - 6.05.2016.

Uwaga! Wysokość przyznanego stypendium socjalnego, specjalnego i dla najlepszych doktorantów może ulec zmianie w trakcie semestru ze względu na wysokość dotacji przyznanej na fundusz pomocy materialnej dla doktorantów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Kwiecień 2016 - 12:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Kwiecień 2016 - 13:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

STYPENDIA DOKTORANCKIE PRZYZNANE I ZATWIERDZONE PRZEZ JM REKTORA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pismem z dnia 17.12.2015 r otrzymanym z Rektoratu informuję, że JM Rektor po zapoznaniu się z wnioskami o stypendia doktoranckie rekomendowanymi przez Wydziałową  Doktorancką Komisję Stypendialną postanowił przyznać stypendia doktoranckie w roku akademickim 2015/16 osobom znajdującym się na poniższej liście.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Grudzień 2015 - 11:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 18. Grudzień 2015 - 11:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

PRZYZNANE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WNS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Lista osób którym przyznano stypendia znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach ułożone numerami albumu rosnąco.

Stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi zostaną wypłacone w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik.

Stypendia doktoranckie i projakościowe zostaną wypłacone w grudniu z wyrównaniem od października.

Uwaga, od 1 listopada 2015 r  wzrósł próg dochodowy uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego i wynosi 1043,90 zł netto. Osoby które nie otrzymały stypendium socjalnego z powodu zbyt wysokiego dochodu lub nie składały jeszcze wniosków mogą to zrobić do dnia 27 listopada 2015 r.

Decyzje stypendialne można będzie odbierać w dziekanacie spraw socjalnych od przyszłego tygodnia, o dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni mailowo. Proszę pamiętać, że wszelkie odwołania mogą Państwo składać dopiero po odebraniu decyzji stypendialnej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Listopad 2015 - 09:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Listopad 2015 - 09:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

MOST

LINK DO STRONY PROGRAMU


INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

DANE KOORDYNATORA UCZELNIANEGO

mgr Małgorzata Kamińska
Dział Kształcenia
e-mail: mk@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 05

DANE KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO

Prodziekan ds. Studenckich
dr Barbara Kijewska
e-mail: barbara.kijewska@ug.edu.pl
tel. 58 523 41 60


LOGO PROGRAMU

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Październik 2014 - 10:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Marzec 2023 - 14:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny