Stypendia

Nagroda Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora dla doktorantów UG oraz formularz wniosku znajduje się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/inne-stypendia/nagroda-rektora

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Październik 2021 - 07:46; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Październik 2021 - 08:19; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2023/2024

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, pok. D 205, w godzinach pracy Dziekanatu (wtorek, środa, piątek w godz. 10.00-14.00)

Kontakt: Ewa Wójtowicz  tel. 58 523 45 49,  ewa.wojtowicz@ug.edu.pl

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków wraz z aktualnymi zarządzeniami, wzorami wniosków oraz klauzulami informacyjnymi.

UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Styczeń 2021 - 14:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 13:57; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska

Stypendia dla doktorantów: socjalne / socjalne w zwiększonej wysokości / dla osób niepełnosprawnych / zapomogi

termin składania wniosków do 16 października 2023 r.

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń obowiązuje zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Stypendialnego:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1-3 stosuje się przepisy obowiązujące studentów (stosujemy wniosek studencki).

Zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Wrzesień 2020 - 13:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 13:57; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska

Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Wrzesień 2020 - 13:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 13:58; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska

Stypendium doktoranckie

termin składania wniosków do 4 października 2023 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim 

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Wrzesień 2020 - 13:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 13:58; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

termin składania wniosków do 4 października 2023 r.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Tabela z kryteriami znajduje się pod zarządzeniem.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Wrzesień 2020 - 13:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 6. Wrzesień 2023 - 13:59; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska