fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Odbiór decyzji stypendialnych 2019/2020:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje stypendialne dotyczące świadczeń dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020:

 1. Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów,
 2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych,
 3. Stypendia socjalne,
 4. Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości,
 5. Zapomogi.

Z uwagi na okres urlopowy związany z Świętami Bożego Narodzenia po odbiór decyzji stypendialnych dotyczących ww. świadczeń zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w terminie od 07 stycznia 2020r. do 18 lutego 2020r. w godzinach pracy Dziekanatu (wtorek, środa oraz piątek godz.10.00-14.00).

Decyzje nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny.    

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2019/2020:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 3352
 2. 3817
 3. 3807
 4. 4287
 5. 4617
 6. 4806
 7. 4106
 8. 4278
 9. 4288
 10. 4280
 11. 4433
 12. 4429

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 4986
 2. 4988
 3. 4987
 4. 4985
 5. 4810
 6. 4814
 7. 4809
 8. 4816
 9. 4109
 10. 4430
 11. 4997
 12. 4995
 13. 4996
 14. 4994
 15. 4840
 16. 4830
 17. 4835
 18. 4837
 19. 4435
 20. 4436
 21. 3356
 22. 3358
 23. 3811
 24. 3953
 25. 4983
 26. 4981
 27. 4822
 28. 4821
 29. 4826
 30. 4568
 31. 4801
 32. 4654
 33. 4854

* wg numerów albumu


Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 3352

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4809
 2. 4835

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości*:

 1. 4820
 2. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4278
 5. 4280
 6. 4434
 7. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano zapomogę*:

 1. 4806
 2. 4820
 3. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano zapomogi*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 grudnia 2019 roku, 9:18

Odbiór decyzji stypendialnych przez doktorantów IV roku Socjologii i Filozofii

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 03.04.2019 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Po upływie wskazanego terminu decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 13:12

Terminy składania wniosków stypendialnych dla Doktorantów 3 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Terminy składania wniosków na czwarty rok studiów:


- stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 06.03.2019 r.
- stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2019 r.


Wnioski proszę składać w pokoju S 404 wyłącznie w godzinach pracy Dziekanatu. Wyjątek stanowi dzień 28.02.2019 r. (czwartek), tego dnia Dziekanat będzie otwarty w godz. 10.00-14.00.


Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 lutego 2019 roku, 13:52

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium projakościowe w kwocie 1424 zł na osobę.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 listopada 2018 roku, 9:33

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie będą publikowane listy osób którym przyznano stypendia.

Decyzje stypendialne należy odebrać do 23.11.2018 r w pokoju D 309, p. Joanna Walczyk. Decyzja będą wydawane wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu czyli wt, śr i pt godz. 10-14.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres zameldowania doktoranta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 listopada 2018 roku, 8:11

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 dla starszych roczników

Szanowni Państwo,

W związku z niewypełnieniem limitu przyznania stypendium doktoranckiego minimum 50 % doktorantów, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów 2 - 4 roku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2018 r, miejsce składania wniosków - pokój D 309, p. Joanna Walczyk.

Proszę pamiętać by do wniosków dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero indeksu z potwierdzeniem zaliczenia roku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Wzór wniosku oraz kryteria znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 9:50

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/18 doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niespełnienia ustawowego wymogu  przyznania stypendiów doktoranckich 50 % przyjętym doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii w roku akademickim 2017/18, JM Rektor zadecydował o powtórzeniu naboru wniosków. Na kierunku Psychologia jest możliwe przyznanie 1 dodatkowego stypendium, na kierunku Pedagogika – 3 stypendiów.

Doktoranci 1 roku w/w studiów którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w październiku 2017 r, mogą złożyć wniosek do dnia 21.09.2018 r w pokoju D 309  - p. Joanna Walczyk.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe można uzyskać  w Instytucie Pedagogiki p. A -404 u Pani Anny Wlazło ( doktoranci pedagogiki) i w Dziekanacie p. S- 403 u Pani Ewy Wójtowicz (doktoranci psychologii).

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku18.81 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 9:31

Wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów w czerwcu

W czerwcu zostanie wypłacona podwójna wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów (z wyrównaniem za lipiec) oraz jednorazowy dodatek w kwocie 500 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 12:04

Doktoranci 3 r. Filozofii i Socjologii z rekrutacji zimowej – przyznane stypendia

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych rodzajów stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach. Decyzje stypendialne zostaną wysłane do Państwa listem poleconym.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 8:00

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2 r Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Autor: 
Joanna Walczyk

Terminy składania wniosków na trzeci rok studiów:
stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 6.03.2018 r.
stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2018 r
Wnioski proszę składać  w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem 2 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 11:54