fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Dofinansowanie do udziału w II Kongresie Młodej Nauki (od 7.06 do 25.06 br.)

baner II Kongres Młodej Nauki

 

Studenci i Doktoranci z WNS biorący czynny udział (referat, poster) w II Kongresie Młodej Nauki (https://kongresmlodejnauki.pl/) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów udziału w konferencji. W tym celu należy złożyć podanie do Prodziekan ds. Studenckich z podaniem tytułu wystąpienia wraz z opinią opiekuna naukowego panelu. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Termin od 7.06.2022 do 25.06.2022.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 czerwca 2022 roku, 9:53

Terminy składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022, dot. Doktorantów 4 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym 2015/2016

Terminy składania wniosków stypendialnych:

 1. stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora – do dnia 14.03.2022 r.

 2. stypendia doktoranckie i projakościowe – do dnia 28.02.2022 r.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. organizacji i jakości kształcenia Wydziału Nauk Społecznych, pok. S 341, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
 

Regulaminy przyznawania poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 stycznia 2022 roku, 8:59

Odbiór decyzji dotyczących świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2021/2022

Autor: 
Ewa Wójtowicz

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2021/2022:

 1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium Rektora (dla najlepszych doktorantów),
 4. zapomogi.

Po odbiór decyzji zapraszam do Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS UG, pok. S 341 w dniach: 15-16 listopada 2021 r. w godzinach 10.00-13.00.

Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane listem poleconym.

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium Rektora UG (dla najlepszych doktorantów)*:

 1. 3352
 2. 4830
 3. 4994
 4. 4816
 5. 4822
 6. 4617
 7. 4801
 8. 4288
 9. 4280

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium Rektora UG (dla najlepszych doktorantów)*:

 1. 4997
 2. 4995
 3. 3358
 4. 2508
 5. 4835
 6. 4837
 7. 4810
 8. 4986
 9. 4988
 10. 4814
 11. 4430
 12. 4817
 13. 4809
 14. 4819
 15. 4806
 16. 559

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4617

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4434
 5. 4994
 6. 3953
 7. 4278
 8. 4280

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano zapomogę*:

 1. 4617
 2. 3953

* wg numerów albumu

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 listopada 2021 roku, 7:27

Odbiór decyzji stypendialnych, dotyczy stypendiów: doktoranckiego i projakościowego, przyznanych na rok akademicki 2021/2022:

Autor: 
Ewa Wójtowicz
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące stypendiów:
 1. doktoranckiego,
 2. projakościowego,
przyznanych na rok akademicki 2021/2022:
 
Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS, pok. S 341 w dniach: 27-28 października 2021r. w godzinach 10.00-13.00.
Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium doktoranckie*:
 1. 4997
 2. 3352
 3. 3815
 4. 1582
 5. 4832
 6. 4995
 7. 4840
 8. 4996
 9. 3358
 10. 2508
 11. 4830
 12. 4994
 13. 4835
 14. 4837
 15. 4810
 16. 4986
 17. 4814
 18. 4817
 19. 4816
 20. 4430
 21. 4819
 22. 4822
 23. 4617
 24. 4801
 25. 4806
 26. 788
 27. 2893
 28. 4559
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium doktoranckiego*:
 1. 4998
 2. 4988
 3. 4813
 4. 4809
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendium projakościowe*:
 1. 3352
 2. 3815
 3. 1582
 4. 4995
 5. 3358
 6. 2508
 7. 4830
 8. 4994
 9. 4835
 10. 4810
 11. 4986
 12. 4814
 13. 4430
 14. 4816
 15. 4822
 16. 4617
 17. 4801
 18. 788
 19. 2893
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2021/2022 nie przyznano stypendium projakościowego*:
 1. 4832
 2. 4840
 3. 4996
 4. 4837
 5. 4806
 6. 4559
 7. 4988
* wg numerów albumu
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 października 2021 roku, 6:55

Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni

Szanowni Doktoranci,  

uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni, o którym mowa powyżej oznacza, że w terminie do dnia 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji  doktorantów.  

O terminie i godzinie wizyty w Biurze ds. organizacji i jakości kształcenia WNS proszę informować drogą mail-ową, ewa.wojtowicz@ug.edu.pl   

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 września 2021 roku, 11:22

Rekrutacja MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów 1-10 września 2021 r.

Autor: 
Ewa Wójtowicz

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 

w związku z rozpoczynającą się w dniu 01 września 2021 r. (środa) rekrutacją do Programu MOST Mobilność Studentów i Doktorantów zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki 2021/2022.

ZałącznikWielkość
Plik MOST - rekrutacja - doktoranci233.05 KB
PDF icon Plakat4.25 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 września 2021 roku, 14:07

Odbiór decyzji dotyczących świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące świadczeń dla doktorantów, przyznanych na rok akademicki 2020/2021:

 1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium Rektora (dla najlepszych doktorantów),
 4. zapomogi.

Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w dniach: 2,4 grudnia 2020r. w godzinach 10.00-13.00.

 

Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 3352
 2. 4998
 3. 4994
 4. 4430
 5. 4816
 6. 4822
 7. 4568
 8. 4801
 9. 4559
 10. 4288
 11. 4280

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 4832
 2. 4996
 3. 4830
 4. 4835
 5. 4433
 6. 4837
 7. 4810
 8. 4986
 9. 4988
 10. 4109
 11. 4985
 12. 4817
 13. 4617
 14. 4806

* wg numerów albumu


Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 4995

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4617

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości*:

 1. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości*:

 1. 4998

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4981
 5. 3953
 6. 4434
 7. 4278
 8. 4280
 9. 4994

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano zapomogę*:

 1. 4820
 2. 4835
 3. 3953

* wg numerów albumu

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2020 roku, 9:42

Odbiór decyzji stypendialnych, dotyczy stypendiów: doktoranckiego i projakościowego, przyznanych na rok akademicki 2020/2021:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje dotyczące stypendiów:
 1. doktoranckiego,
 2. projakościowego,
przyznanych na rok akademicki 2020/2021:
 
Po odbiór decyzji stypendialnych zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w dniach: 24 i 26 listopada 2020r. w godzinach 10.00-13.00
Decyzje nieodebrane w wyżej wyznaczonych terminach zostaną wysłane na adres korespondencyjny drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium doktoranckie*:
 1. 4997
 2. 4995
 3. 4996
 4. 4994
 5. 3352
 6. 3815
 7. 1582
 8. 4832
 9. 4998
 10. 4840
 11. 4830
 12. 4835
 13. 4837
 14. 4986
 15. 4988
 16. 4985
 17. 4810
 18. 4814
 19. 4816
 20. 4109
 21. 4430
 22. 4617
 23. 4820
 24. 4822
 25. 4821
 26. 4568
 27. 4991
 28. 4654
 29. 4806
 30. 788
 31. 4559
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium doktoranckiego*:
 1. 4839
 2. 4436
 3. 4817
 4. 4809
 5. 4981
 6. 4819
 7. 4801
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium projakościowe*:
 1. 4996
 2. 4994
 3. 3352
 4. 3815
 5. 1582
 6. 4832
 7. 4998
 8. 4830
 9. 4835
 10. 4837
 11. 4433
 12. 4988
 13. 4810
 14. 4109
 15. 4814
 16. 4430
 17. 4816
 18. 4617
 19. 4820
 20. 4822
 21. 4568
 22. 4991
 23. 788
* wg numerów albumu
 
Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium projakościowego*:
 1. 4995
 2. 4436
 3. 4840
 4. 4986
 5. 4806
 6. 4801
 7. 559
 
* wg numerów albumu
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 listopada 2020 roku, 6:58

Odbiór decyzji stypendialnych 2019/2020:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zostały podjęte decyzje stypendialne dotyczące świadczeń dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020:

 1. Stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów,
 2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych,
 3. Stypendia socjalne,
 4. Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości,
 5. Zapomogi.

Z uwagi na okres urlopowy związany z Świętami Bożego Narodzenia po odbiór decyzji stypendialnych dotyczących ww. świadczeń zapraszam do Dziekanatu WNS UG, pok. S 404 w terminie od 07 stycznia 2020r. do 18 lutego 2020r. w godzinach pracy Dziekanatu (wtorek, środa oraz piątek godz.10.00-14.00).

Decyzje nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny.    

 

Listy doktorantów uprawnionych do świadczeń w roku akademickim 2019/2020:

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 3352
 2. 3817
 3. 3807
 4. 4287
 5. 4617
 6. 4806
 7. 4106
 8. 4278
 9. 4288
 10. 4280
 11. 4433
 12. 4429

* wg numerów albumu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium Rektora UG dla najlepszych doktorantów*:

 1. 4986
 2. 4988
 3. 4987
 4. 4985
 5. 4810
 6. 4814
 7. 4809
 8. 4816
 9. 4109
 10. 4430
 11. 4997
 12. 4995
 13. 4996
 14. 4994
 15. 4840
 16. 4830
 17. 4835
 18. 4837
 19. 4435
 20. 4436
 21. 3356
 22. 3358
 23. 3811
 24. 3953
 25. 4983
 26. 4981
 27. 4822
 28. 4821
 29. 4826
 30. 4568
 31. 4801
 32. 4654
 33. 4854

* wg numerów albumu


Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne*:

 1. 3352

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium socjalnego*:

 1. 4809
 2. 4835

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości*:

 1. 4820
 2. 4806

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 4997
 2. 5019
 3. 4819
 4. 4278
 5. 4280
 6. 4434
 7. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 przyznano zapomogę*:

 1. 4806
 2. 4820
 3. 3953

* wg numerów albumu

 

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2019/2020 nie przyznano zapomogi*:

 1. 0788

* wg numerów albumu

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 grudnia 2019 roku, 9:18

Odbiór decyzji stypendialnych przez doktorantów IV roku Socjologii i Filozofii

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 03.04.2019 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Po upływie wskazanego terminu decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 13:12