Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia socjalne i specjalne dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne i specjalne znajduje się TUTAJW styczniu świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października. Po odbiór decyzji stypendialnych proszę się zgłaszać od 17.01.2018 do 26.01.2018. do pokoju S-408.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 14:15

Dodatek grudniowy do stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów.

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium socjalne, specjalne i dla najlepszych doktorantów w kwocie 221 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 grudnia 2017 roku, 11:08

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

W grudniu razem ze stypendium projakościowym zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy w kwocie 1905 zł.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 10:56

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne, specjalne i zapomogi

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg.
Decyzje można odbierać do 24.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 listopada 2017 roku, 14:38

Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 17.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 11:35

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne i zapomogi w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest numerami albumu rosnąco.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 6:43

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18 znajduje się załączniku TUTAJ.


Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 12:31

Stypendia projakościowe przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia projakościowe w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 14:04

Stypendia doktoranckie przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Ilość przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,  poz.1842 z póżn. zm.) oraz z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1311.).

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po numerze albumu.

Uwaga!  Osoby którym przyznano stypendium doktoranckie po raz pierwszy - zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia i PIT-u 2. Wypełnione dokumenty należy niezwłocznie przesłać do Działu Finansowego w Rektoracie. Bez dopełnienia  tego - stypendium nie zostanie wypłacone!

Oświadczenie i PIT mogą Państwo pobrać TUTAJ
Joanna Walczyk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 października 2017 roku, 14:06

Przyznane stypendia dla doktorantów 2 roku Filozofii i Socjologii w semestrze letnim roku akadem. 2016/17

Listy przyznanych stypendiów znajdują się w załączniku.
Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach, szukają się Państwo po numerze albumu.

Stypendia zostaną wypłacone w kwietniu z wyrównaniem za marzec.

ZałącznikWielkość
Plik Plik do pobrania13.15 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 11:20

Strony