fbpx Oferta specjalnosci i wymogi programowe na kierunkach pedagogicznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Oferta specjalnosci i wymogi programowe na kierunkach pedagogicznych

Oferta specjalnosci i wymogi programowe na kierunkach pedagogicznych

Oferta specjalności na studiach I stopnia, zgodna z aktualnymi programami kształcenia zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2014/2015

 

Kierunek PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów.

Dostępne specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów.

Dostępne specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną

 

Kierunek PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów. Na wczesną edukację z językiem angielskim obowiązuje egzamin z języka angielskiego, na wczesną edukację z logopedią obowiązuje egzamin z wymowy. Egzaminy przeprowadzane są na pierwszym roku studiów.

Dostępne specjalności:

 • Wczesna edukacja z językiem angielskim
 • Wczesna edukacja z logopedią
 • Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

 

Kierunek PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Brak specjalności

 

Oferta specjalności i wymogi programowe na studiach II stopnia, określone przez Radę Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2014/2015

 

Kierunek PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność zgodnie z wymogami programowymi dla poszczególnych specjalności. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów.

Dostępne specjalności i wymogi programowe:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, filozofia oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej.

 • Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej.

 • Pedagogika społeczna:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, filozofia oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej.

 • Pedagogika wielokulturowości:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika (wszystkie specjalności), socjologia, filozofia oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych przedmiotów szkolnych.

 • Pedagogika szkoły:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych przedmiotów szkolnych, a także dla studentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego.  

 • Edukacja dorosłych:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, filozofia oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej.

 • Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, filozofia oraz dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalizacji nauczycielskiej.

 • Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego.

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność zgodnie z wymogami programowymi dla poszczególnych specjalności. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów.

Dostępne specjalności i wymogi programowe:

 • Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciową (przedtem rehabilitacja społeczna i zawodowa z doradztwem):

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia, praca socjalna.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności) i pedagogika specjalna

 • Edukacja i  terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń:

Wymogi programowe: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności) i pedagogika specjalna

 

Kierunek PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Po I roku studiów student wybiera specjalność. Przyjęcie na specjalność następuje na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z pierwszego roku studiów.

Dostępne specjalności:

 • Asystentura rodzin w pracy socjalnej:
 • Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności:

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 września 2014 roku, 13:39