Jakość kształcenia

 

Szczegółowe informacje na stronie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Konsultacje ds. jakości kształcenia w Instytucie Pedagogiki

 

dr Joanna Belzyt - środa w godzinach 08.00 – 08.45 (gabinet  A 417)

dr Katarzyna Wajszczyk - wtorek w godzinach 10.00 – 11.00 (gabinet A 416)

 

Akty wewnętrzne Instytutu Pedagogiki

Procedura zatwierdzania fakultetów przyjęta Uchwałą Rady IP z dnia 17.04.2013 z uwzględnieniem zmian z 8.12.2016 (tekst ujednolicony)

Procedura ewaluacji seminariów