System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG

System Zapewniania Jakości Kształcenia na WNS - Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 13 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań.

Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Zarządzenie nr 06/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG

Wszystkie zarządzenia Dziekana WNS - link

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Kwiecień 2021 - 10:35; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 19. Lipiec 2023 - 10:05; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz