Niezbędnik studenta I roku kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

fala

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia: dr Barbara Kijewska


Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG,  e-mail: malgorzata.losiewicz@ug.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dr hab. Maria Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, e-mail: maria.rylko-kurpiewska@ug.edu.pl

Opiekun praktyk studenckich – dr Dominik Chomik: e-mail: dominik.chomik@ug.edu.pl

Opiekun pierwszego roku studiów I stopnia (licencjat), kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Konrad Knoch, e-mail: konrad.knoch@ug.edu.pl

Opiekun pierwszego roku studiów II stopnia (studia magisterskie), kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Jacek Wojsław, e-mail: jacek.wojslaw@ug.edu.pl


Kontakty do wszystkich pracowników UG znajdują się na stronie głównej UG w zakładce Skład osobowy: https://ug.edu.pl/pracownicy/szukaj

Sekretariat IMDiKS – mgr Katarzyna Rudzińska: e-mail: katarzyna.rudzinska@ug.edu.pl

Do kontaktów z uczelnią i nauczycielami akademickimi konieczne jest posiadanie adresu e-mail z domeną ug.edu.pl.

logo

 

 


Studenci są zobowiązani do śledzenia komunikatów na Portalu Studenta.

Plany zajęć znajdują się na stronie Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w zakładce Plany zajęć: https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_mediow_dziennikarstwa_i_komunikacji_spolecznej/studenci/plan_zajec

Na stronie Wydziału Nauk Społecznych znajduje się tzw. „Niezbędnik” dla studentów pierwszego roku z informacjami dot. najważniejszych kwestii na początku roku akademickiego: https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/i_rok_-_niezbednik

Ogłoszenia i komunikaty dot. konsultacji, planów zajęć, zmian w tych planach, zapisów na seminaria, itp. zamieszczane są na stronie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej: https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_mediow_dziennikarstwa_i_komunikacji_spolecznej

Komunikaty dot. funkcjonowania Wydziału Nauk Społecznych UG zamieszczane są na stronie wydziału: https://wns.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia

Większość najważniejszych informacji można znaleźć także poprzez następująca ścieżkę informacyjną: strona główna UG/górna zakładka Studenci/studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie

Na początku roku akademickiego konieczne jest wygenerowanie z Portalu Studenta umów oraz ślubowania – informacje nt. wygenerowania i podpisania umów na stronie: https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/i_rok_-_niezbednik

Konieczne jest odbycie szkolenia BHP – online.

Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. 

emblemat

 

 


Praca dziekanatu WNS UG – informacje na stronie Wydziału Nauk Społecznych w zakładce Dziekanat: https://wns.ug.edu.pl/studenci/dziekanat.

Biuro Dziekana: https://wns.ug.edu.pl/wydzial/biuro_dziekana_1

Legitymację studencką można odebrać, po dokonaniu opłaty poprzez Portal Studenta, w dziekanacie.

W dziekanacie należy uaktualniać dane osobowe (adres, mail, numer telefonu) zmiana nazwiska.

Osobą dedykowaną do kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest w dziekanacie WNS Pani Renata Dziuban: renata.dziuban@ug.edu.pl, tel. 58  523-42-87

W dziekanacie studenci załatwiają sprawy związane z rozliczeniem sesji egzaminacyjnej, składają m.in. podania o przedłużenie sesji, dług punktowy ECTS studiowanie z długiem, przeniesienie realizacji przedmiotu itp. Wzory wniosków, które należy wyplenić znajdują się na stronie: https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/wzory_wnioskow_i_podan

Należy pilnować terminów sesji. Kalendarz akademicki znajduje się na stronie: https://ug.edu.pl/strona/121819/kalendarz-akademicki-organizacja-roku-akademickiego-20232024

Sprawami dot. stypendiów zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i doktorantów – terminy, wnioski i procedury na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

Sprawami dt. domów studenckich zajmuje się Dział Domów Studenckich:  Budynek administracji, ul. Bażyńskiego 1a Gdańsk, pok. 111 – 113; e-mail: domystudenckie@ug.edu.pl. Informacje oraz wnioski znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/akademiki


Kwestie związane z lektoratami języków obcych należy załatwiać w Centrum Języków Obcych UG, które mieści się w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121, kontakt przez sekretariat, informacje na stronie: https://cjo.ug.edu.pl/


Pomoc dla osób z niepełnosprawnością: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością: https://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/administracja_centralna/rektor/prorektor_ds_studenckich_i_ksztalcenia/biuro_ds_osob_niepelnosprawnych


Zapraszamy do korzystania z oferty studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, Akademickiego Centrum Kultury UG Alternator, sekcji sportowych AZS UG.

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna działają koła naukowe realizujące projekty we współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego: Inspiar Naukowe Koło Fotografów a także studenckie radio MORS, Neptun TV oraz czasopismo CDN.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Październik 2020 - 15:51; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 17. Styczeń 2024 - 19:53; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak