fbpx Wzory wniosków i podań | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wzory wniosków i podań

Wzory wniosków i podań

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon IOS bez opieki naukowej50 KB
Microsoft Office document icon IOS z opieką naukową35 KB
Microsoft Office document icon KARTA MOST164.5 KB
Microsoft Office document icon KARTA obiegowa41 KB
Plik ODBIÓR OSOBISTY - Wniosek o udostępnienie danych osobowych14.06 KB
Plik OŚWIADCZENIE o udostępnieniu pracy dyplomowej do celów naukowo-badawczych14.5 KB
Microsoft Office document icon OŚWIADCZENIE rezygnacja ze studiów28.5 KB
Plik OŚWIADCZENIE zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania16.02 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych34.5 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o przedłużenie sesji41 KB
Plik PODANIE o przeniesienie terminu realizacji praktyk16.23 KB
Plik PODANIE o przepisanie oceny17.83 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o urlop dziekański35 KB
Microsoft Office document icon POROZUMIENIE MOST161 KB
Microsoft Office document icon PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej31.5 KB
Plik Przesunięcie punktów ECTS13.91 KB
Plik UPOWAŻNIENIE do odbioru dyplomu11.49 KB
Plik Wniosek - dług punktowy28.09 KB
Microsoft Office document icon WNIOSEK do działu kształcenia o zmianę wykładu ogólnouczelnianego54.5 KB
Plik WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW - operator pocztowy14.61 KB
Plik WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie43.9 KB
Plik WNIOSEK o powtarzanie semestru27.61 KB
Plik WNIOSEK o przepisanie oceny18.54 KB
Plik WNIOSEK o studiowanie awansem16.67 KB
Plik WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym15.92 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa15.97 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczeniany po terminie16 KB
Microsoft Office document icon Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim42.5 KB
Plik WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych15.17 KB
Microsoft Office document icon ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów88.5 KB
Plik WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia35 KB
Plik Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG21.59 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 12:39