fbpx uczelnia | Wydział Nauk Społecznych

uczelnia | Wydział Nauk Społecznych

Uczelnia

obrazek

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Wśród uhonorowanych profesorów jest dwóch pracowników IF UF – prof. Martyna Koszkało i prof. Artur Szutta.

baner
Dziekanat WNS informuje, że wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym należy każdorazowo składać u właściwego pracownika Dziekanatu prowadzącego dany kierunek.
Wzór wniosku w załączeniu.
baner
Informuję, iż na nowy okres ubezpieczeniowy od 16.06.2020 do 15.06.2021 Uniwersytet Gdański ma zawartą polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów przebywających na praktykach, w dotychczasowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym – InterRisk – polisa seria A-A numer 364812.
 
Suma ubezpieczenia na studenta wynosi 15.000,- PLN
Składka pozostaje bez zmian = 3,00 PLN
wns_granat
Szanowni Państwo,
 
najnowsze informacje na temat ważności legitymacji studenckich i doktoranckich znajda Państwo wchodząc na linka do aktualizacji informacji MNiSW dotyczącej ważności ELS.
 
baner
Szanowni Państwo,
 
bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana WNS Uniwersytetu Gdańskiego nr 8/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS - Cov - 2 wraz z załącznikami w oparciu o Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  z dnia 31 marca 2020 roku.
 
mgr Monika Zientara
ug logo

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory do SENATU Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

baner
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr hab. Edyty Jurkowlaniec-Kopeć, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
kierownik  Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
naszej wieloletniej współpracownicy i wykładowczyni.
 
Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składają

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia