fbpx uczelnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

Przypominamy o konieczności zapisu na lektoraty językowe (język angielski oraz język niemiecki) oraz wykonania testu plasującego na Portalu Studenta.

Zapisy będą dostępne do 20 września 2020r.

W dniu 30 września 2020 r. o godz. 10.00 w auli S205 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku stacjonarnych studiów licencjackich.

baner

UWAGA STUDENCI I ROKU TRYBU STACJONARNEGO! Przypominamy o konieczności zapisu poprzez Portal Studenta na lektoraty językowe (w przypadku kierunku Psychologia- język angielski) oraz wykonania testu plasującego. Zapisy będą aktywne do 20 września br.

 
baner

Przedstawiamy aktualny terminaż dyżurów administracji WNS.

banner

Sekretariat Instytutu Politologii w okresie od 3 do 30 sierpnia br. jest nieczynny

zdjęcie

W związku z trwającą nadal pracą zdalną w celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się mailowo z osobą prowadzącą w Dziekanacie WNS dany kierunek prosząc o wystawienie zaświadczenia o średniej. Następnie dokument zostanie odesłany w formie skanu.

obrazek

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Wśród uhonorowanych profesorów jest dwóch pracowników IF UF – prof. Martyna Koszkało i prof. Artur Szutta.

baner
Dziekanat WNS informuje, że wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym należy każdorazowo składać u właściwego pracownika Dziekanatu prowadzącego dany kierunek.
Wzór wniosku w załączeniu.
baner
Informuję, iż na nowy okres ubezpieczeniowy od 16.06.2020 do 15.06.2021 Uniwersytet Gdański ma zawartą polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów przebywających na praktykach, w dotychczasowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym – InterRisk – polisa seria A-A numer 364812.
 
Suma ubezpieczenia na studenta wynosi 15.000,- PLN
Składka pozostaje bez zmian = 3,00 PLN