PRACOWNICY

Wietnam – podróże formalne i nieformalne

Wietnam – podróże formalne i nieformalne

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych w Hanoi (University of SocialSciences and Humanities - VietnamNational University (USSH - VNU)w Hanoi trwajuż ponad 10 lat, azostała zainicjowana przez dr hab. Joannę Różycką-Tran, prof. UG która dwukrotnie otrzymała stypendium naukowe MEN na kilkumiesięczne staże naukowe oraz grant naukowy NAWA,realizowane na uczelniach wietnamskich. Liczne reportaże z pobytów w Azji zostały opublikowane w Charakterach i Poznaj Świat:

 

Formalna współpraca rozpoczęła się w 2008 wizytą na UG rektora USSH – VNUprof. Nguyen Van Khanh. Efektem wizyty było podpisaniem umowy o współpracy akademickiej między UG a USSH. W ramach współpracy Instytucji podpisane zostały także umowy z VietnamAcademy of SocialSciences w Hanoi (VASS; 2014) oraz Hanoi University of Science and Technology (HUST; 2018).

Szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum międzynarodowym. Wymiernymi efektami współpracy naukowej jest wygłoszenie ponad 30 referatów  i wykładów opartych o wyniki wspólnych badań, opublikowanie prawie 20 prac naukowych oraz adaptacja kulturowa 14 narzędzi diagnostycznych.

Efektem umów z USSH i VASS było nie tylko rozpoczęcie projektów badawczych ale również wymiany akademickiej. Delegacja naukowców z Wietnamu, pod kierunkiem prof. Vu Dung z VASS gościła w Gdańsku w roku 2014, a w roku 2018 na Wydziale Nauk Społecznych UG prof. Hao Van Le (VASS), prof. TruongThiKhanh Ha (USSH), prof. Do NgocKhanh (NationalMentalHealthInstitute), w charakterze profesorów wizytujących prowadzili zajęcia dla studentów i doktorantów.

Sukces Delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Wietnamie

W 2019 roku, w dniach 1-2 listopada w Hanoi, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Healthybehavior in modern society", której organizatorami byli: Uniwersytet Gdański, USSH oraz Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Hanoi. Przewodniczącą komitetu naukowego była dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG wraz z prof. NguyễnHữuThụ, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG, wraz z prof. NguyễnVăn Kim (USSH) i dr NguyễnDoãnPhương (Narodowy Instytut Zdrowia w Hanoi). Patronat honorowy konferencji objęli Rektorzy obydwu uczelni, Dziekan WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG oraz Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Mariola Bidzan.

Konferencja obejmowała szeroki i ciekawy zakres tematyczny, gdzie zaprezentowano prawie 50 wystąpień dotyczących tematyki zachowań zdrowotnych człowieka we współczesnym społeczeństwie. Sympozja skupiające naukowców i praktyków z Europy i Azji miały na celu wymianę zainteresowań, pomysłów i doświadczeń z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem takich jak: psychologia, nauki społeczne, medycyna czy ekonomia. Oprócz zapewnienia kompleksowego obrazu zachowań zdrowotnych, zaprezentowane zostały również kwestie związane z polityką i systemami opieki zdrowotnej w różnych krajach. Przewodniczący konferencji podkreślili, że zachowania zdrowotne są obecnie problemem globalnym, dlatego konieczna jest współpraca w celu wymiany doświadczeń, przy jednoczesnym promowaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Najciekawsze wystąpienia zostały opublikowane w specjalnym numerze tematycznym HealthPsychology Report „When West meets East: HealthyBehaviour in Modern Society”, pod redakcją gościnną dr hab. Joanny Różyckiej-Tran, prof. UG i prof. TrươngThịKhánhHà.

W ramach konferencji odbyło się też oficjalne spotkanie pomiędzy władzami obydwu uczelni, mające na celu wzmocnienie i ukierunkowanie dalszej współpracy akademickiej, przy wsparciu Ambasady RP w Hanoi, reprezentowanej przez Pana Amabasadora Wojciecha Gerwela.

W ramach aktywności przed-konferencyjnych odbyło się również wiele wykładów, z różnych dziedzin wiedzy: dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG wygłosił wykład na temat relacji rosyjsko-chińskich, dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG wygłosiła wykład na temat najnowszej klasyfikacji zaburzeń klinicznych dzieci, prof. Mariola Bidzan przedstawiła psychologiczne problemy związane z dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a dr hab. Paweł Jurek, prof. UG i dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG poprowadzili całodniowy warsztat metodologiczny z wykorzystaniem pakietów statystycznych. Wśród uczestników konferencji znalazła się też doktorantka mgr Paulina Anikiej.

Rektor USSH prof. PhạmQuang Minh wyraził opinię, że współpraca UG z USSH jest najbardziej owocną współpracą spośród wszystkich europejskich partnerów uczelni.

Celem dalszego rozszerzania współpracy, dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG odbył oficjalne spotkanie z Prorektorem USSH prof. NguyễnVăn Kim w temacie potencjalnej współpracy historycznej i politologicznej. Rozmowa dotyczyła wspólnych wydarzeń historycznych i politycznych w dziejach Polski i Wietnamu, takich jak relacje z sąsiadami (Rosja, Chiny), Droga do Wolności, wpływ środowiska naturalnego na przebieg wydarzeń historycznych, czy wpływ zmian społecznych (migracje ludności ze wsi do miast) na rozwój sytuacji politycznej w kraju.

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego efektywnie współpracują też z innymi wietnamskimi uczelniami, w ramach umów bilateralnych. Jedno z seminariów naukowych odbyło się w Instytucie Psychologii Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w Hanoi, gdzie dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG oraz dr hab. Paweł Jurek, prof. UG dyskutowali o kulturowych uwarunkowaniach zachowań społecznych.

Władze uczelni Uniwersytetu Gdańskiego spotkały się również z władzami Uniwersytetu Nauk Społecznych i Humanistycznych w Ho Chi Minh City w Wietnamie reprezentowanego przez Rektor prof. NgôThịPhươngLan, w celu podpisania kolejnej umowy bilateralnej o współpracy akademickiej. Oficjalne spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2019 w siedzibie USSH HCMC w Sajgonie.

Oprócz podpisywania umów z uczelniami partnerskimi, Uniwersytet Gdański wspiera też inne uczelnie gdańskie w nawiązywaniu współpracy z Wietnamem. W dniu 31 października 2019 roku, podpisano umowę pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a Departamentem Sportu Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki w Wietnamie, przy wsparciu Ambasady RP w Hanoi w osobie Pana Ambasadora Wojciecha Gerwela oraz Macieja Duszyńskiego, kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego. Jest to wyjątkowe wydarzenie, gdyż niezwykle rzadko dochodzi do podpisania przez Ministerstwo Wietnamu umowy międzynarodowej bezpośrednio z uczelnią.

 

Tekst: Joanna Różycka-Tran, joanna.tran@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Maj 2021 - 15:46; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Maj 2021 - 16:10; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Na końcu świata: wyjazd dr hab. Radosława Kossakowskiego, prof. UG do Nowej Zelandii

W kwietniu 2019 pracownik naszego wydziału, dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG uczestniczył w światowym kongresie socjologii sportu zorganizowanym przez International Sociology of Sport Association (ISSA) we współpracy z University of Otago w Dunedin, w Nowej Zelandii. Radosław Kossakowski zaprezentował tam wyniki swoich badań dotyczących kobiet na trybunach piłkarskich. Wyjazd do Nowej Zelandii był nie tylko okazją do poznania naukowców z całego świata, ale również poznaniem rdzennej kultury Maorysów, która jest ważną częścią tożsamości Nowej Zelandii (np. na terenie uniwersytetu w Dunedin wszystkie informacje są publikowane w języku angielskim i maori). Radosław Kossakowski zwiedził także inne zakątki wysypy południowej Nowej Zelandii, docierając aż do krańcowego jej punktu – miejscowości Bluff. Dla kogoś z Europy to naprawdę koniec świata! Tym bardziej, że dalej na południe ocean prowadzi już tylko na wyspy subarktyczne :)

Radosław Kossakowski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Maj 2021 - 14:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 7. Maj 2021 - 14:52; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Relacja z wyjazdu zagranicznego, realizowanego w ramach programu Erazmus, w Lizbonie, 2019 rok

Prowadząca: dr Małgorzata Karczmarzyk

 

Projekt, realizowany ze studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznym, na Politechnice Lizbońskiej w Escola Superior de Educacao, dotyczył wykorzystania autorskiej metody dialogu wizualno-werbalnego w prowadzonych przeze mnie warsztatach pedagogiczno-artystycznych.

„Metoda dialogów wizualno-werbalnych” jest konsekwencją moich działań opartych na dialogu różnych uczestników podejmujących wyzwanie w postaci wspólnego rysowania, malowania, negocjowania danej przestrzeni. Opisywania tutaj idea wzięła się z problematyki wielokrotnie już przeze mnie eksplorowanej teoretycznie, a dotyczącej komunikacji za pośrednictwem obrazu. Zarówno publikacje książkowe na temat dialogu rysunkowego dziecka i rodzica  (2010a; 2014b), komunikacji za pośrednictwem sztuki (2016), czy też interwencje pedagogiczne z publicznością, realizowane w Krakowie (2016), Warszawie (2017) i w Sopocie (2017) dotyczą prób opisania tej nietypowej i oryginalnej płaszczyzny komunikowania się z innymi. 

W stworzonej przeze mnie metodzie chodzi o wspólne wykonywanie jednej pracy plastycznej, symultanicznie. Proces trwa tyle czasu, ile potrzebują uczestnicy i kończy się aż jedna z osób będzie chciała zakończyć daną pracę, a druga osoba z zespołu pozwoli na to. W trakcie powstawania pracy współautorzy rysują, rozmawiają i poznają siebie nawzajem. Negocjacja i wymiana myśli, poprzez werbalizację i wizualizację, staje się również formą samo-poznania. Tłumaczenie komunikatów oraz ich „przekład” na język werbalny jest bowiem, swego rodzaju auto-komunikatem (Łotman, 1999) dla każdego uczestnika dialogu.

Oto wybrane zdjęcia prac i wspólnych realizacji:

Foto 1Foto 2

Przykładowe dialogi wizualno-werbalne z pracownikami Politechniki Lizbońskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Kwiecień 2021 - 09:55; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Kwiecień 2021 - 10:35; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz