Działalność naukowa | Wydział Nauk Społecznych

Działalność naukowa

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH    

jest jednostką naukowo-badawczą Uniwersytetu Gdańskiego, efektywnie działającą w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz interdyscyplinarnym, prowadzącą badania w zakresie wielu dyscyplin naukowych:

  • pedagogiki
  • psychologii
  • nauk o polityce
  • nauk o bezpieczeństwie
  • nauk o mediach
  • nauk o komunikacji społecznej
  • socjologii
  • filozofii

WNS

Kadra naukowa WNS to wybitni i znani zarówno w Polsce, jak i na świecie naukowcy, publikujący i cytowani w licznych prestiżowych, polskich i zagranicznych pracach naukowych.

KADRA NAUKOWA - STATYSTYKA 2017 r.

• profesorowie tytularni zwyczajni 22
• profesorowie nadzwyczajni UG 54
• adiunkci habilitowani 2
• adiunkci 135
• st. wykładowcy 10
• wykładowcy 1
• asystenci 19

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACJE WNS - link

Publikacje

Organizujemy i współorganizujemy krajowe oraz międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe.

KONFERENCJE WNS - link

Konferencje

Część organizowanych na Wydziale konferencji naukowych ma charakter cykliczny.

Konferencje cykliczne

PROJEKTY BADAWCZE - link

Na Wydziale realizowane są liczne projekty w oparciu o granty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe a także finansowane z środków Unii Europejskiej.

Granty

Prowadzimy szeroką współpracę naukową z uniwersytetami i instytutami naukowymi Europy i świata.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowej Wydziału Nauk Społecznych znajdują się na stronach instytutowych.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 9:25