fbpx Praca dyplomowa | Wydział Nauk Społecznych

Praca dyplomowa | Wydział Nauk Społecznych

Praca dyplomowa

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE DOT. OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ


Dyrekcja Instytutu Politologii UG zobowiązuję studnetów do składania indeksów w celu wyliczenia średniej w pokoju D 420, na co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
Studenci zobowiazani są do sprawdzenia płyty CD i pracy (lic/mgr), - programem antyplagiatowym w pokoju C101 na 2 tygodnie przed obroną :

Studenci zobowiazani są do złożenia w Dziekanacie na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony:

  1. Indeksu z uzupełnionymi wszystkimi wpisami (liczba godzin zajęć, punkty ECTS, daty egz. i zaliczeń, itp.)
  2. Egzemplarza pracy dyplomowej podpisany przez promotora na stronie tytułowej wraz z podpisanym oświadczeniem studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (również na płycie CD < do pobrania > - może być bez podpisu).

Egemplarz pracy składany do Dziekanatu powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany.
Formę pozostałych egzemplarzy pracy dyplomowej ustala promotor.

  1. płyty CD (nie DVD !) podpisana przez promotara w papierowej kopercie. Płyta powinna zawierać 3 elementy:


Formularza do OPISU PRACY DYPLOMOWEJ znajdującego się PORTALU STUDENTA lub w ostateczności w przypadku problemów z formularza ze strony.


Płyta CD powinna być podpisana pisakiem do tego przeznaczonym w następujący sposób:

  • Nazwisko i imię
  • Nr albumu
  • Tutuł pracy
  • Promotor (tytuł naukowy, imię i nazwisko)

 

  1.  4 szt. fotografii w formacie 4,5 x 6,5 cm., (dodatkowo 1 fotografia w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w j. obcym)
  2. Opłata za dyplom 60 zł (dodatkowa opłata za odpis w wersji obcojęzycznej 40 zł)Uwaga!!!
Przedstawiamy ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ ! (.doc)


Uwaga!!!
Tytuł pracy w programie powinien być wpisany wg zasad pisowni języka polskiego (duże, małe litery,polskie znaki) np. błędnie wpisany tytuł- "TERRORYZM ....", prawidłowo- "Terroryzm...".


Prezentujemy:Dyrekcja Instytytu Politologii UG zobowiązuje studentów magistrantów do tłumaczenia tytułów prac na język angielski wg wskazówek promotora.


W przypadku pytań bądź problemów dotyczących nagrywania płyt CD lub tworzeniem plików pdf, xml, doc prosimy o kontakt z informatykiem z Instytutu Politologii: w godzinach 9.00-14.00 od pon.-pt. (pokój C101).

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 września 2014 roku, 13:34