Zapisy na zajęcia

Zapisy elektroniczne

 
ZAPISY NA WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim dla kierunków: dyplomacja semestr 6 i politologia semestr 6.
 
W dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 20.00 zostanie uruchomiona I tura elektronicznych zapisów na wykłady ogólnouczelniane. 
 
Zapisy pierwszej tury zakończą się w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 10.00. 
 
II tura zapisów rozpocznie się dnia 9 lutego 2022 r. o godz. 20.00, a zakończy się 14 lutego o godzinie 14.00.  
 
Wykład ogólnouczelniany realizowany jest w wymiarze 30 h, uzyskuje się za niego 2 punkty ECTS, a kończy się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 
 
Wykłady ogólnouczelniane dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowane są w następujących terminach: 
 - poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30 
 - wtorki, godz. 8.00 - 9.30 
 
Wykłady prowadzone będą w formie online. 
 
Dokładną ofertę wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa umieszczone zostanie w na stronie UG: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane/oferta-w-semestrze-letnim-20212022.
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są prowadzone w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta.
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta, chyba że oferta jednostkowego wykładu jest skierowana do odbiorców konkretnego kierunku. 
Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 
 
Studenci, którzy: 
 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego, 
 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych, 
w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. 
 
Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku.  
 
Powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 
 
Kontakt w sprawie zapisów:
 
 
 
 
 
ZAPISY NA WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym
 
W dniu 27 września 2021 r. o godz. 20.00 zostanie uruchomiona II tura elektronicznych zapisów na wykłady ogólnouczelniane. 
Zapisy zakończą się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 20.00
Dokładna oferta wykładów dostępnych w II turze wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa, znajdą Państwo na stronie: https://ug.edu.pl/strona/105884/wyklady_ogolnouczelniane_w_semestrze_zimowym_w_roku_akademickim_20212022

W dniu 17 września 2021 r. o godz. 10.00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane
Zapisy zakończą się w dniu 26 września 2021 r. o godz. 10.00 (I tura zapisów). 
Informacje o wykładach ogólnouczelnianych zamieszczone zostaną również na stronie www Uniwersytetu Gdańskiego.
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane będą dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta. Wykłady odbywają się online. 
 
 
DYPLOMACJA - ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU
 
Zapisy na przedmioty do wyboru z bloków 1-4 rozpoczną się 10.06.2021 o godz. 8.00 (czwartek)  i zakończą 11.06.2021r. o godz. 20.00 (piątek). Wybieracie Państwo 2 bloki przedmiotów z 4 dostępnych bloków. Wybrane bloki zawierają przedmioty, które będą prowadzone od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 do końca studiów, zgodnie z programem studiów kierunku.
 
 
 
Informacje na temat zapisów do grup zajęciowych (seminaria, fakultety, specjalizacje) udziela:
 
Biuro ds. organizacji i jakości kształcenia 
Załącznik Rozmiar
REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW 41 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Styczeń 2015 - 12:07; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: piątek, 14. Styczeń 2022 - 15:02; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski