Komunikaty o zaliczeniach i egzaminach | Wydział Nauk Społecznych

Komunikaty o zaliczeniach i egzaminach

PED. WCZESNEJ EDUKACJI

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z wykładu "Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka" powinny zgłosić się do dr hab. A. Wasilewskiej 27 stycznia w godz. 9.00-10.00, pok. S 419.

-------------------

I r. Pracy socjalnej II stopnia

Pierwszy termin zaliczenia przedmiotu "Prawne aspekty pracy socjalnej i systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawa administracyjnego" odbędzie się:

- dla studiów stacjonarnych - 29 stycznia 2018, godz. 11.00, sala 4012 budynku Wydziału Prawa i Administracji

- dla studiów niestacjonarnych - 3 lutego 2018, godz. 11.00, sala 3021 budynku Wydziału Prawa i Administracji

------------------------

II rok PEDAGOGIKA SPECJALNA I st. stacjonarne

Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną 30.01.2018

- godz. 11.00 - gr. A, sala A205

- godz. 12.00 - gr. B, sala A205

- godz. 13.00 - gr. C, sala A205

------------------------

II rok PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z EDUKACJĄ SEKSUALNĄ I st.

Seksualność osób chorych i niepełnosprawnych 1.02.2018, godz. 11.00, sala A210

------------------------

II rok PEDAGOGIKA SPECJALNA I st. niestacjonarne

Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną 3.02.2018

- godz. 10.00 - gr. A, sala A205

- godz. 11.00 - gr. B, sala A205

----------------------------

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Malenda-Raszkiewicz
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 stycznia 2018 roku, 0:18