Komunikaty o zaliczeniach i egzaminach

Terminy egzaminów u dr hab. A. Nowak-Łojewskiej z przedmiotu "Wczesna edukacja polonistyczna i pisanie twórcze" - III PPiW studia niestacjonarne:

- 28.01.23: godzina 17.00 - ustny, S415

- 29.01.23: godzina 8.00 - ustny, S415

----------------------