fbpx Instytut | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Instytut

O instytucie

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 42 05 fax (+48-58) 523 42 58
e-mail: pedagogika@ug.edu.pl 

 

KIERUNKI STUDIÓW

 • pedagogika
  - stacjonarne studia I stopnia
  stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia
 • pedagogika specjalna
  - stacjonarne studia jednolite magisterskie (pięcioletnie)
  - studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  - stacjonarne studia jednolite magisterskie (pięcioletnie)
  - niestacjonarne studia jednolite magisterskie (pięcioletnie)
 • pedagogika wczesnej edukacji
  - stacjonarne studia II stopnia
  - niestacjonarne studia II stopnia
 • praca socjalna
  - stacjonarne studia I stopnia
  - stacjonarne studia II stopnia



23 profesorów zwyczajnych i doktorów habilitowanych

42 doktorów

magistrów

 

 


 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 stycznia 2022 roku, 13:50