fbpx Nadane stopnie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Nadane stopnie

WYKAZ DOKTORATÓW NADANYCH W DZIEDZINIE PEDAGOGIKA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI

2019

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Idze Kisa-Bogorodź na podstawie rozprawy pt.:

Prywatne dyskursy władzy rodzicielskiej

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/, recenzentami:  dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/ oraz  dr hab. Jolanta Zwiernik profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/.
Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 03 stycznia 2019 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Katarzynie Pękale-Speer na podstawie rozprawy pt.:

Społeczne  tworzenie wiedzy w Wikipedii
 
Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/, recenzentami:  prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  /Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie/ oraz prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/.

2018

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 05 września  2018 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Agnieszce Koterwas na podstawie rozprawy pt.:
 
Doświadczenia dydaktyczne w biograficznych  rekonstrukcjach  dorosłych absolwentów
 
Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska  /Uniwersytet Gdański/, recenzentami:  dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/ oraz  dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny    /Collegium da Vinci w Poznaniu/.
Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 05 września  2018 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Katarzynie Zalas na podstawie rozprawy pt.:

 Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939
 
Promotorem rozprawy był: dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/, recenzentami:  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/ oraz dr hab. Elżbieta Magiera  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński /.
 

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 05 września  2018 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Izabeli Wronie-Meryk na podstawie rozprawy pt.:

Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945 – 1989 
 
Promotorem rozprawy był:  dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/, recenzentami:  prof. dr hab. Romuald Grzybowski  /Uniwersytet Gdański/ oraz dr hab. Justyna Gulczyńska  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu/.
 

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 maja 2018 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Jarosławowi Jendzy na podstawie rozprawy pt.:
 
Kultury akademickie Uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych
 
Promotorem rozprawy była: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/, recenzentami:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek   /Uniwersytet Gdański/ oraz  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak  /Uniwersytet Szczeciński/.

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 maja 2018 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Marcie Abramowicz na podstawie rozprawy pt.:

 
Przemoc i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej  w Polsce
 
Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz /Uniwersytet Gdański/, recenzentami: prof. dr hab. Jan Papież profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/ oraz  dr hab. Jacek Kochanowski profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warszawski/.

2017

 

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Agnieszce Małek na podstawie rozprawy pt.:
 
Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1970
 
Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdańsk/; recenzentami: dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/ oraz  prof. dr hab. Dorota Żołądź –Strzelczyk  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu /.

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Aleksandrze Kurowskiej-Susdorf na podstawie rozprawy pt.:

Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu  a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych
 
Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Maria Mendel /Uniwersytet Gdańsk/; recenzentami: prof. dr hab.  Krzysztof Jakubiak /Uniwersytet Gdański/ oraz prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu /.

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 maja 2017 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Piotrowi Kowzanowi na podstawie rozprawy pt.:

Monografia długu jako urządzenia wychowawczego

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek /Uniwersytet Gdański/; recenzentami: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak /Uniwersytet Gdański/ oraz dr hab. Helena Ostrowicka  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2017 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Annie Kot na podstawie rozprawy pt.:

Znaczenia moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym przez uczniów oraz ich nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym

Promotorem rozprawy była: dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Gdański); recenzentami: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański) oraz dr hab. Zdzisław Aleksander profesor nadzwyczajny /Ateneum - Szkoła Wyższa w  Gdańsku/.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Jarosławowi Marcowi na podstawie rozprawy pt.:

Pedagogiczny dyskurs psychologii humanistycznej

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański); recenzentami: dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz profesor  nadzwyczajny  (Uniwersytet Gdański) oraz  dr hab. Edyta Zierkiewicz /Uniwersytet Wrocławski/.


2016

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Małgorzacie Moszyńskiej na podstawie rozprawy pt.:

Środowisko szkolne w narracjach uczniów z Zespołem Aspergera

Promotorem rozprawy był: prof.  dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański); recenzentami: dr hab. Sławomira Sadowska profesor  nadzwyczajny  (Uniwersytet Gdański) oraz  dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Martinowi Blaszk na podstawie rozprawy pt.:
 
Involvement in happening: in search of a place for happening within education
(Zaangażowanie w happening: w poszukiwaniu miejsca dla happeningu w edukacji)
 
Promotorem rozprawy była: prof., dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański); recenzentami: prof. dr hab. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 lutego 2016 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Pawłowi Śpicy na podstawie rozprawy pt.:

Działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w województwie gdańskim w latach 1948-1955. Edukacja – wychowanie - indoktrynacja

Promotorem rozprawy był: prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański); recenzentami: prof. dr hab. Lech Mokrzecki  oraz dr hab. Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 lutego 2016 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Małgorzacie Zielińskiej na podstawie rozprawy pt.:

Miejsce, mobilność, edukacja. Dorośli Polacy w Reykjaviku

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański); recenzentami: prof. dr hab. Ewa Kurantowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) oraz dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 lutego 2016 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Marcie Znanieckiej na podstawie rozprawy pt.:

Kategoria duchowości we współczesnej pedagogice - ślady obecności

Promotorem rozprawy był: prof., dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański); recenzentami: prof. UG, dr hab. Małgorzata Lenartowska-Zychowicz oraz prof. dr hab. Mirosław Patalon (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku).

 


2015

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Joannie Doroszuk na podstawie rozprawy pt.:

Funkcjonowanie rodziny dziecka z niepełnosprawnością w badaniach netnograficznych.
Rekonstrukcja problemowa badań Profesor Haliny Borzyszkowskiej

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab., Amadeusz Krause (Instytut Pedagogiki UG); recenzentami: prof. US, dr hab. Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański). 


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Annie Majer na podstawie rozprawy pt.:

Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab., Tomasz Szkudlarek (Instytut Pedagogiki UG); recenzentami: prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) i prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lipca 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Izabeli Zimoch-Piaskowskiej na podstawie rozprawy pt.:

Licea ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945 - 1989

Promotorem rozprawy był: prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie); recenzentami: prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof.UG, dr hab. Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  mgr Wiesławowi Nyncy na podstawie rozprawy pt.:

Klimat społecznych zakładów poprawczych a skuteczność procesu resocjalizacji wychowanków

Promotorem rozprawy był: prof. UG, dr hab. Robert Opora, recenzentami:  prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 MARCA 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Sebastianowi Damie na podstawie rozprawy pt.:

Nomadyczne środowisko wychowawcze na przykładzie polskiej emigracji w Limerick w Irlandii

Promotorem rozprawy był: prof. UG, dr hab. Adam Karpiński, recenzentami:  prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) oraz prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Lidii Pustkowiak na podstawie rozprawy pt.:

Predyktory „kariery” przestępczej młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Henryk Machel; recenzentami: prof. UJK, dr hab. Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz prof.UG, dr hab. Robert Opora (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 lutego 2015 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Marii Boguckiej na podstawie rozprawy pt.:

Jakość kształcenia na specjalności Wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego w Uniwersytecie Gdańskim w świetle badań losów absolwentów

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek; recenzentami: prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. UG, dr hab. Teresa Bauman (Uniwersytet Gdański). 

 


2014

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 października 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Helenie Liwo na podstawie rozprawy pt.:

Implantowanie i działania pedagogiczne jako czynniki rozwoju komunikacyjnych

cech suprasegmentalnych mowy u dzieci do 2-go roku życia z głuchotą prelingwalną

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński; recenzentami: prof. UWM, dr hab. Urszula Bartnikowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz prof., dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański).


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Annie Tomkiel na podstawie rozprawy pt.:

Szkolnictwo podstawowe w województwie gdańskim w latach 1945 - 1975

Promotorem rozprawy był: prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski; recenzentami: prof., dr hab. Maria Kujawska z UAM w Poznaniu, prof., dr hab. Krzysztof Jakubiak z Uniwersytetu Gdańskiego.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 maja 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Anecie Kokot na podstawie rozprawy pt.:

Mobbing w szkole jako zagrożenie podmiotowości nauczyciela

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki; recenzentami: prof. UG dr hab. Lucyna Kopciewicz i ks. prof. UP, dr hab. Adam Solak.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Mirosławie Cybuli na podstawie rozprawy pt.:

Rozumienie znaczenia czasowników operacyjnych przez uczniów i nauczycieli w kontekście zadań dydaktycznych.

Promotorem rozprawy była: prof. UG, dr hab. Teresa Bauman, recenzentami: dr hab. Zdzisław Aleksander i prof. UG, dr hab. Maria Groenwald.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lutego 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Łukaszowi Stankiewiczowi na podstawie rozprawy pt.:

Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009.

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, recenzentami: prof. dr hab. Zbyszko Melosik i prof. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz.


Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. nadano stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki Annie Kuciejczyk na podstawie rozprawy pt.:

Relacje student - nauczyciel akademicki w percepcji studentów
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (analiza interakcjonistyczna)
.

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, recenzentami: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak i prof. UG, dr hab. Teresa Bauman.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 lutego 2019 roku, 14:28

WYKAZ DOKTORATÓW NADANYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PEDAGOGIKA

2013

Chodnicki Jerzy

Dąbrowski Szymon

Kmita-Zaniewska Katarzyna

Monika Popow

Rutka Michalina

Skorupiński Piotr

Wajszczyk Katarzyna

Wawrzyniak-Śliwska Magdalena

 

2012

Boryczko Marcin

Czekaj Małgorzata

Marcińczuk Maria

Starego Karolina

Stunża Grzegorz

Tersa Karolina

Tomczak Michał

Welenc Marcin

 

2011

Bzymek Agnieszka

Daszkiewicz Anna

Zielka Sylwester 

 

2010

Brodnicki Mariusz

Jaworska-Matys Dorota

Karpińska-Musiał Beata

Pasikowski Sławomir

2009

Androsiuk Łukasz

Karczmarzyk Małgorzata

Maciąg Jolanta

Sadownik Alicja

 

2008

Becker-Pestka Daria

Bykowski Paweł

Gumowska Iwona

Jarecka-Żyluk Małgorzata

Kożyczkowska Adela

Leśniewska Grażyna

Łapot Mirosław

Piotrów Ewa

Półtorak Małgorzata

 

2007

Bielicki Roman

Breska Radosław

Gorloff Elżbieta

Jagiełło-Rusiłowski Adam

Nowak Joanna

Parol Robert

Pater-Ejgierd Natalia

Szyling Grażyna

Zamojski Piotr

 

2006

Kołakowski Andrzej

Kotarska-Lewandowska Bożena

Rzeźnicka-Krupa Jolanta

Stańczyk Piotr

Woynarowska Agnieszka

 

2005

Boczek-Szulc Alicja

Jaworska Anetta

Makowiecka Dorota

Opora Robert

Sokulski Roman

 

2004

Barska Adriana

Bronk Dorota

Grudniewski Tadeusz

Jurgiel Alicja

Strumska-Cylwik Longina 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 października 2014 roku, 15:40