Podstawy prawne

 
  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003.65.595).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365).
  3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim  i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2004 nr 15, poz.128).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2005 nr 252, poz. 2125).
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2006 nr 153, poz.1094).
  6. Statut UG z 8 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z 29 maja 2014 r.)
  7. Egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej: Pedagogika

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 12:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Marzec 2016 - 13:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny