fbpx Studio 102 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studio 102

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KIERUNKIEM DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UG A STUDIO 102

Autor: 
M. Iwanowska

logo

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Studio 102, agencja PR i reklamy, podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego agencja zyskała miano partnera kierunku. Celem porozumienia są wspólne działania edukacyjne oraz wspieranie studentów w zakresie odbywania praktyk studenckich i staży rynkowych.

Dowodem na użyteczność wiedzy i umiejętności przekazywanych na naszym kierunku jest możliwość wykorzystania ich w praktyce dzięki kontaktom ze środowiskiem biznesowym. Dlatego też w ramach porozumienia studenci będą mieli możliwość praktycznego przygotowania do życia zawodowego poprzez udział w stażach i praktykach organizowanych przez Studio 102. Agencja będzie także wspierać działania naukowe i edukacyjne kierunku, np. poprzez patronat merytoryczny nad konferencjami czy spotkaniami z praktykami.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku. Ze strony kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna za realizację porozumienia odpowiedzialne są dr Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG oraz dr Beata Czechowska-Derkacz.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 13:05