fbpx So Blue Sky | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

So Blue Sky

So Blue Sky

obraz

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KIERUNKIEM DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UG A SO BLUE SKY

So Blue Sky, agencja filmowa, została kolejnym partnerem merytorycznym kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Celem zawartego porozumienia o współpracy są wspólne działania edukacyjne i badania naukowe prowadzone w obszarze medioznawstwa.

Dowodem na użyteczność wiedzy i umiejętności przekazywanych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest możliwość wykorzystania ich w praktyce dzięki kontaktom ze środowiskiem biznesowym. Dlatego też w ramach porozumienia studenci kierunku będą mieli możliwość praktycznego przygotowania do życia zawodowego poprzez udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez pracowników So Blue Sky. Agencja będzie także wspierać działania naukowe kierunku, np. poprzez patronat merytoryczny nad konferencjami naukowymi.

Umowa podpisana została na okres jednego roku akademickiego 2019/2020. Ze strony kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odpowiedzialne za realizację porozumienia są prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz dr Beata Czechowska-Derkacz.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 12:56