fbpx SentiOne | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

SentiOne

SentiOne

Autor: 
Małgorzata Łosiewicz

obraz

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KIERUNKIEM DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UG A SENTIONE

SentiOne, spółka działająca w branży internetowej, której głównym produktem jest SentiOne, narzędzie do monitorowania internetu i mediów społecznościowych, została kolejnym partnerem merytorycznym kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Celem zawartego porozumienia o współpracy są wspólne działania edukacyjne i badania naukowe prowadzone w obszarze medioznawstwa.

Dowodem na użyteczność wiedzy i umiejętności przekazywanych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest możliwość wykorzystania ich w praktyce dzięki kontaktom ze środowiskiem biznesowym. Dlatego też w ramach porozumienia studenci kierunku będą mieli możliwość praktycznego przygotowania do życia zawodowego poprzez udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez pracowników SentiOne. Spółka będzie także wspierać działania naukowe kierunku, np. poprzez patronat merytoryczny nad konferencjami naukowymi.

Umowa podpisana została na okres od 06.05.2019 do 30.09.2020. Ze strony kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odpowiedzialne za realizację porozumienia są dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG oraz dr Beata Czechowska-Derkacz.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 13:00