fbpx Projekt MARKETING | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Projekt MARKETING

Projekt MARKETING

Projekt Marketing to nowatorska oferta edukacyjna łącząca wiedzę akademicką i doświadczenie praktyków. Projekt jest realizowany od roku akademickiego 2015/2016 przez kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego i centrum biznesu Olivia Business Centre.

W ramach projektu studenci I roku magisterskich stacjonarnych studiów uzupełniających doskonalą swoje umiejętności z zakresu marketingu, pracując w prawdziwym otoczeniu biznesowym Olivia Business Centre oraz przy wsparciu Mentorów rekrutujących się spośród przedstawicieli firm mających swoje siedziby w centrum. Spotkania z praktykami odbywają się równolegle z ćwiczeniami z przedmiotu Wstęp do Marketingu realizowanymi na terenie kampusu UG w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Dzięki tej formule zajęć studenci realizują rzeczywiste projekty marketingowe przygotowane przez Mentorów – praktyków biznesu, korzystając ze wsparcia nauczyciela akademickiego koordynującego program i realizującego część akademicką.

Obecnie trwa II edycja programu, który rozpoczął się 28 lutego 2017 roku i potrwa do początku czerwca. Finał odbędzie się w O4, kiedy to studenci zaprezentują gotowe propozycje działań marketingowych. W tej turze mentorskiego wsparcia udzielają: Anna Engel i Paweł Wasilewicz (Akademia Rozwoju Osobistego Columbus), Martyna Czarnobaj-Borawska i Tomasz Woźniak (Coworking 04), Magdalena Śmigiel (Agencja reklamowa Yazgot), Piotr Król (KROL.PRO), Wojciech Widzicki (Agencja Interaktywna Widzicki.com).

zdjecie

Jako sukces I pilotażowej edycji należy uznać iż 3 studentów uczestniczących w projekcie zostało zatrudnionych w firmach biorących w niej udział. Pozostali zaś zdobyli cenne doświadczenie, które wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

Koordynatorem akademickim i osobą realizującą ćwiczenia akademickie jest dr Michalina Rutka.

Kontakt:

dr Michalina Rutka

Koordynator Akademicki Programu Marketing

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Uniwersytet Gdański

tel: (+48) 603210191

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 8:33