Działalność naukowa

Instytut Socjologii skupia rozpoznawalnych badaczy i badaczki, zajmujących się wieloaspektową działalnością naukową. Pracownicy IS prowadzą badania w zakresie socjologii kultury, gospodarki i pracy, sportu, płci, ciała, nierówności społecznych, Internetu, migracji, przemian obyczajowych, szkolnictwa wyższego, etniczności i tożsamości regionalnych, edukacji, emocji, miasta i środowiska, ruchów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Ich publikacje ukazują się w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach naukowych, zarówno polskich, jak i w obiegu międzynarodowym. Uczestniczą z referatami na najważniejszych konferencjach w kraju i zagranicą. Pracownicy gdańskiej socjologii realizują także liczne granty badawcze i odbywają staże naukowe na całym świecie.

 

logo