fbpx Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy