Jubileusz X-lecia

Jubileusz X-lecia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

2016 rok był wyjątkowy w historii kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Minęło dziesięć lat, odkąd na Uniwersytecie Gdańskim z inicjatywy prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego uruchomiono kierunek. Z okazji jubileuszu przez cały rok organizowano warsztaty, spotkania z ekspertami i konferencje.

Profesorowie Roman Wapiński i Wiktor Pepliński rozpoczęli starania o uruchomienie studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Gdańskim już w 1975 r. Musieli jednak porzucić ten pomysł na 20 lat, ponieważ nie spotkał się on z uznaniem władz centralnych w Warszawie. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa powstało więc dopiero w 1995 r.

Kierownikiem Studium został prof. dr prof. hab. Wiktor Pepliński, historyk i medioznawca. Jego doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia Studium oraz kontakty z ogólnopolskim środowiskiem medioznawczym doprowadziły do utworzenia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia pierwszego stopnia uruchomiono w 2006 roku, a w późniejszych latach kierunek rozszerzono o dwuletnie studia magisterskie.

Gala jubileuszu X-lecia kierunku

Jubileusz X-lecia kierunku skłonił do wspomnień, refleksji i podsumowań. Uroczysta Gala podsumowująca dotychczasowy dorobek odbyła się 30 marca 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. – Studia od początku cieszą się ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Zaczynaliśmy od przyjęcia 30 studentów – o jedno miejsce ubiegało się wtedy ponad 20 osób. Dziś kierunek liczy 283 studentów i nadal się rozwija – mówiła podczas Gali prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, dyrektor kierunku w latach 2012-2014.

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły władze Uczelni, wykładowców – zarówno teoretyków, jak i praktyków dziennikarstwa,  absolwentów i studentów, a także uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, którzy tego dnia wzięli udział w warsztatach poświęconych związkom między mediami a kulturą.

Wszyscy obecni z zainteresowaniem słuchali wspomnień i życzeń wypowiadanych przez znakomitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. UG dr hab. Józef Arno Włodarski, Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów oraz prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Gośćmi uroczystości były także dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Iwona Hofman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wszyscy gratulowali dr Małgorzacie Łosiewicz, obecnej dyrektor kierunku, i życzyli udanych kolejnych lat pracy. – Pomimo początkowej niechęci wobec pomysłu włączenia dziennikarstwa w struktury Instytutu Filozofii i Socjologii, dziś nie wyobrażam sobie, by kierunku wśród nas nie było. Młodzi pracownicy podzielili się z nami swoją energią i pokazali, jak można współpracować ze środowiskiem biznesowym czy medialnym. Do tego dołożyli cegiełkę w postaci dorobku naukowego. Za to bardzo dziękuję – mówiła prof. dr hab. Sabina Kruszyńska, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

Historię dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim przybliżyli obecnym prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz oraz prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Ich wystąpieniom towarzyszyła prezentacja ze zdjęciami osób, które przez lata budowały i pielęgnowały kierunek. Wśród nich jest m.in. red. Alina Kietrys, dziennikarka, publicystka i krytyk teatralny, a także wieloletni pracownik kierunku. Red. Kietrys podczas uroczystości opowiedziała o osiągnięciach praktycznych kierunku, m.in. o budowie akademickiego studia radiowego – najnowocześniejszego na Pomorzu.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele mediów m.in. red. Piotr Świąc, dziennikarz TVP 3 Gdańsk, który jest absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i współpracuje z kierunkiem. W imieniu absolwentów przemawiał Tomasz Smorgowicz  – konsultant biznesowy w obszarze marketingu, public relations oraz CSR. Ważnym punktem jubileuszowych uroczystości była wzruszająca wypowiedź studentki Joanny Gerke, która opowiadała, w jaki sposób zaangażowanie w działania na kierunku pozwalają pokonywać własne słabości i dążyć do doskonałości.

Kulminacyjnym i oczekiwanym punktem uroczystości był wykład jubileuszowy prof. Wiktora Peplińskiego pt. „Cenzura – pro memoriam”. Miłym akcentem po wykładzie Profesora było pojawienie się tortu ufundowanego przez Piekarnię-Cukiernię Andrzej Szydłowski z Gdańska. Na zakończenie wystąpił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrygenturą prof. Marcina Tomczaka.

W tym ważnym dniu nastąpiło także uhonorowanie laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu  na Najlepszą Pracą Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery – pierwszego w Polsce konkursu skierowanego do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą. Pierwsze miejsce w tej edycji zajęła  Olivia Kłusek, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z pracą pt. Latte-feminizm, pop-feminizm i girl power. Trywializacja pojęcia feminizmu w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego. Laureatka wraz z promotor dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz przyjęły gratulacje za udane rozpoczęcie pracy badawczej. Z kolei prof. dr hab. Iwona Hofman, członek kapituły Konkursu, wręczyła laureatce legitymację członkowską Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Pani profesor – w ramach jubileuszu – poprowadziła też tego dnia otwarte spotkanie ze studentami poświęcone zmianom we współczesnej komunikacji społecznej.

Na zakończenie uroczystości na scenie pojawił się Marcin Sanakiewicz, dziennikarz, lektor, laureat I edycji Konkursu Medi@stery, który zaprezentował właśnie wydaną książkę Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne, będącą nagrodą w Konkursie. Fragmenty książki zostały odczytane przez autora, który swoim głosem oczarował publiczność. Z ciepłym przyjęciem spotkały się także warsztaty z emisji głosu, które Marcin Sanakiewicz poprowadził tego dnia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Finał II edycji Konkursu Medi@stery stał się zwieńczeniem uroczystego dnia, bezpośrednio ukazując efekty aktywności kierunku, będącego organizatorem Konkursu. – Analizując dorobek gdańskiego ośrodka medioznawczego, można zauważyć jego szybki rozwój i przemyślaną strategię działalności naukowej i organizacyjnej. Cykliczne konferencje poświęcone relacjom mediów, biznesu i kultury utrwalają wizerunek ośrodka poszukującego niszy badawczej. Konkurs Medi@stery z kolei to dobry przykład aktywności promującej medioznawstwo jako naukę. Dokonania te widoczne są na zewnątrz – stąd Koleżeństwu z Gdańska życzę uzyskania uprawnień nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o mediach – skomentowała prof. dr hab. Iwona Hofman.

W roku jubileuszowym odbyły się także m.in.

- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „RADIOUCZE(L)NI”,

- spotkania z ekspertami m.in. Courtney Fingar, redaktor naczelną „fDi Magazine”, Craigem Williamsem, szkockim dziennikarzem i twórcą filmów dokumentalnych dla BBC czy Tomaszem Sikorą, rozpoznawalnym na całym świecie fotografem.

- spotkania z absolwentami w ramach „Projekt: Absolwent”,

Zwieńczeniem roku jubileuszowego było spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, ekspertem w obszarze marketingu i autorem bestsellerowych książek „Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja”. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego nosiło tytuł: „Czy studia PR mogą zaszkodzić Twojej pracy w PR? Czyli czym grozi «wiedzieć za dużo»” i odbyło się 18 grudnia 2017 r. 

Załącznik Rozmiar
Kalendarz jubileuszowy 601.02 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Czerwiec 2020 - 13:27; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Maj 2023 - 11:10; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski