Najnowsze publikacje

Najnowsze publikacje książkowe pracowników IMDiKS UG

AUTOR: Monika Białek, Dariusz Rott, TYTUŁ: Radio zmieni ciężar gatunkowy człowieka. O audycjach radiowych Starego Doktora - Janusza Korczaka, Wydawnictwo Naukowe Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Sielde 2023, ISBN 978-83-66597-81-5

Okładka książki


AUTOR: Majewski Józef, Grzanka Jan (red.) TYTUŁ: Wariacje bachowskie, 2023, seria: Bibliotheca culturae scriptae,  Universitas, ISBN 978-83-242-3949-8

Podgląd obrazu

 

 

 

 

 

 

 

 


AUTOR: Majewski Józef TYTUŁ: Cudowne wynalazki? Religijne mocowanie się z mediami, seria: Idee i Społeczeństwo, ISBN 978-83-832-5051-9, liczba stron: 228

Cudowne wynalazki? Religijne mocowanie się z mediami

 

 

 

 

 

 

 

 


AUTOR: Tadeusz Sznajderski, TYTUŁ: Człowiek, Bóg, filozofia, ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2022, ISBN 978-83-7683-202-9, LICZBA STRON: 278.

okładka

 


AUTOR: Tadeusz Sznajderski, TYTUŁ: Stanisława Staszica koncepcja człowieka, ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-7683-185-5, Liczba stron: 312

Tadeusz Sznajderski, Stanisława Stasica koncepcja człowieka

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: M. Białek, D. Rott, TYTUŁ: Radioucze(L)ni. Tom 2: Radio w badaniach naukowych, red. M. Białek, D. Rott, Wydawnictwo Naukowe Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Siedlce 2020.

Rott, Wydawnictwo Naukowe Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, Siedlce 2020.

 


AUTORZY: Małgorzata Łosiewicz, Beata Czechowska-Derkacz, Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, TYTUŁ: Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach, ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, ISBN 978-83-8206-108-6, Liczba stron: 278

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach

 


AUTOR: Zbigniew Treppa, TYTUŁ: Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego, ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, ISBN: 978-83-8206-224-3, Liczba stron: 273

obraz

 


AUTOR: Monika Białek, Rzeczywistość dźwiękiem spisana. Studia o reportażu radiowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Monika Białek, Rzeczywistość dźwiękiem spisana. Studia o reportażu radiowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

 


AUTOR: Józef Majewski, TYTUŁ: Wiara w trudnych czasach, ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, Towarzystwo Więź, 2019, ISBN 978-83-65424-54-9, Liczba stron: 224

obraz

 


AUTOR: Józef Majewski, TYTUŁ: Kanony śmierci: słowo o chrystologii "Wariacji goldbergowskich" Jana Sebastiana Bacha, ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2019, ISBN 978-83-7453-585-4, Liczba stron: 380

obraz

 


AUTORZY: Józef Majewski, Marta Kokoszczyńska, TYTUŁ: Religia – media – popkultura, ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, Towarzystwo Więź, 2020, ISBN 978-83-65424-85-3, Liczba stron: 222

obraz

 


AUTOR: Anna Lusińska, TYTUŁ:, Kampanie społeczne w służbie publicznej. Komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994-2015 z wykorzystaniem informacyjnych kampanii społecznych, ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu , 2019, ISBN 9788381022453 , Liczba stron: 316

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Monika Białek, M. Iwanowska, TYTUŁ: Radioucze(L)ni. Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2018.

Radioucze(L)ni. Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2018.

 


AUTOR: Małgorzata Łosiewicz, TYTUŁ: Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań, ADRES WYDAWNICZY:  Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ISBN: 978-83-7865-704-0, Liczba stron: 481

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTOR: Karolina Aszyk, TYTUŁ:, Autografia, ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, ISBN 978-83-7865-691-3, Liczba stron: 180

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTOR: Monika Białek, D. Rott, TYTUŁ:  Marketingová a mediální komunikace dnes. V, red. M. Białek, D. Rott, Wydawnictwo Verbum, Praha 2017.

Marketingová a mediální komunikace dnes. V, red. M. Białek, D. Rott, Wydawnictwo Verbum, Praha 2017.


AUTOR: Zbigniew TreppaTYTUŁ: Obraz jako medium wtajemniczające w misterium na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, ISBN: 978-83-7865-512-1Liczba stron: 178

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Monika Białek, D. Rott, TYTUŁ: Marketingová a mediální komunikace dnes. V, red. M. Białek, D. Rott, Wydawnictwo Verbum, Praha 2017.

Marketingová a mediální komunikace dnes. V, red. M. Białek, D. Rott, Wydawnictwo Verbum, Praha 2017.


AUTOR: Anna Ryłko-Kurpiewska, TYTUŁ: Reklama jako sztuka powtórzeń, Wydawnictwo Novae Res 2016, ISBN: 978-83-8083-202-2

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Beata Czechowska-Derkacz, Marek Zimnak, TYTUŁ: Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, Difin, Warszawa 2015

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Knoch Konrad, TYTUŁ: Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990, ADRES WYDAWNICZY: Instytut Pamięci Narodowej, 2015, OPIS FIZYCZNY: 6 ark. wyd., ISBN 978-83-7629-684-5

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Rutka Michalina, TYTUŁ: Miau czyli wychowanie na uboczu kultury, ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015, OPIS FIZYCZNY: 24,8 ark. wyd., ISBN 978-83-7865-256-4

obraz

 

 

 

 

 

 

 


AUTORZY: Treppa Zbigniew, TYTUŁ: Tajemnica widzialności Boga. Szkice z teologii obrazu, ADRES WYDAWNICZY: Wydawnictwo WAM 2015, OPIS FIZYCZNY: 8,5 ark. wyd., ISBN 978-83-277-0187-9

obraz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolina Aszyk-Treppa, Zbigniew Treppa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, The Manoppello Icon the prototype of images of Christ, 2014, ISBN 978-83-7865-168-0, 6,5 ark. wyd.

obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józef Majewski, Wydawnictwo w Podwórku, Fuga przemijania, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-64134-03-6, 13 arkuszy wyd.

 
obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aszyk-Treppa Karolina, Treppa Zbigniew, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, „Ikona z Manoppello prototypem wizerunków Chrystusa”, redaktor monografii: Małgorzata Kaczmarek, ISBN 978-83-7865-139-0

 
obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majewski Józef, współautorzy: A. Boniecki, J. Prusak, G. Ryś, P. Sikora, K. Wydra, M. Zając, Papież Franciszek. Sługa nowego świata, Wydawnictwo Poznańskie, Tygodnik Powszechny, Kraków–Poznań  ISBN 978-83-7177-954-1, s. 180; współautor

obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treppa Zbigniew, Wyd. CZYSTYWARSZTAT, „Myślenie obrazem w fotografii”, ISBN 978-83-89945-75-4
obraz

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Lipiec 2020 - 14:15; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: sobota, 3. luty 2024 - 18:44; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak