Czasopisma

Czasopismo "Media Biznes Kultura"

obraz

Międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie Dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i z za- granicy. Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki o mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w j. polskim i j. angielskim.

Media Biznes Kultura (ejournals.eu)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Lipiec 2020 - 09:29; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Październik 2023 - 13:27; osoba wprowadzająca: Paweł Kozielski