Zakłady naukowe

Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Kierownik: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Kierowniczka: prof. dr hab. Iwona Sagan

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kordel

W strukturze Zakładu Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje Pracownia Dydaktyki i Edukacji Geograficznej 
Kierowniczka: dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Zakład Rozwoju Regionalnego

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

W strukturze Zakładu Rozwoju Regionalnego funkcjonuje Pracownia Analiz Terytorialnych 
Kierownik: dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG