Zakłady naukowe

Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Kierownik: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Kierowniczka: prof. dr hab. Iwona Sagan

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Kierownik: dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG

W strukturze Zakładu Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje Pracownia Dydaktyki i Edukacji Geograficznej 
Kierowniczka: dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Zakład Rozwoju Regionalnego

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

W strukturze Zakładu Rozwoju Regionalnego funkcjonuje Pracownia Analiz Terytorialnych 
Kierownik: dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Wrzesień 2021 - 21:13; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: piątek, 7. Lipiec 2023 - 09:02; osoba wprowadzająca: Karina Szałucka