Rada Programowa

Skład osobowy Rady programowej kierunków studiów Gospodarka przestrzenna I i II stopnia oraz Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS II stopnia:

 1. dr Grażyna Chaberek – przewodnicząca, pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 3. dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG, pracownik Zakładu Geografii Politycznej
 4. dr Barbara Korwel-Lejkowska, pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
 5. dr inż. Grzegorz Masik, pracownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 6. dr inż. arch. Joanna Poczobut, pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
 7. dr Magdalena Szmytkowska, Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 8. dr Maciej Tarkowski, pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego
 9. dr inż. arch. Alicja Zawadzka, pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
 10. mgr Kazimierz Niecikowski, pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
 11. mgr Krystian Puzdrakiewicz, pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego
 12. Patryk Mrozek – przedstawiciel studentów,
 13. dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, administracji samorządowej
 14. mgr Mateusz Urban – przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

Skład osobowy Rady programowej kierunku studiów Tourism and Hospitality II stopnia:

 1. dr Julia Ziółkowska – przewodnicząca, pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 2. dr Grażyna Chaberek – pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 3. dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 4. dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG  pracownik Zakładu Geografii Politycznej
 5. dr Klaudia Nowicka pracownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 6. dr Maciej Tarkowski pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego
 7. dr Krzysztof Kopeć pracownik Zakładu Rozwoju Regionalnego
 8. mgr Paweł Druet pracownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
 9. mgr Bartosz Korinth pracownik Zakładu Studiów Przestrzennych
 10. Małgorzata Jasnoch – przedstawicielka studentów
 11. Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej (stowarzyszenie, Lokalna Organizacja Turystyczna)
 12. Paweł Golak – Dyrektor Hevelianum (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 21:41; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: niedziela, 18. luty 2024 - 13:50; osoba wprowadzająca: Marcin Połom