fbpx Postępowanie na wydawanie czasopism | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Postępowanie na wydawanie czasopism

Postępowanie na wydawanie czasopism

W związku działalnością wydawniczą Uniwersytetu Gdańskiego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wydanie dwóch czasopism naukowych, Current Issues in Personality Psychology oraz Health Psychology Report

Oferty sporządzone na załączonych formularzach prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z tytułem postępowania, którego dotyczy zapytanie w siedzibie Zamawiającego, adres: Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, sekretariat Instytutu Psychologii lub pocztą elektroniczną (skan) na adres: malgorzata.lipowska@ug.edu.pl z tytułem przetargu jako tytułem emaila w terminie do dnia 27.01.2022 do godziny 12.00.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 stycznia 2022 roku, 8:22