fbpx Otwarte przewody | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Otwarte przewody

Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie - Socjologia

 

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ ROZPRAWY

DATA OTWARCIA PRZEWODU

NAZWISKO PROMOTORA

RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

mgr Józef Belgrau

Tożsamość nauczycieli języka kaszubskiego

25.04.2019

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzw.

 

 

 

mgr Maciej Boryń

Społeczna akceptacja technologii na przykładzie elektromobilności

25.04.2019

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. nadzw.

 

 

 

 

mgr Mateusz Czajkowski

Między marksizmem i funkcjonalizmem. Szkoła poznańska a Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych

10.01.2019

dr hab. Janusz Erenc, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Jordan Klimek

Społeczno-kulturowe konteksty aktywności artystycznej

25.10.2018

prof. dr hab. Jan Nikołajew

 

 

 

mgr Iwona Królikowska

Załoga statku morskiego jako wielokulturowe środowisko pracy w opiniach polskich oficerów

1.10.2015

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Recencja 1
Recenzja 2

Streszczenie

Uchwała Rady Naukowej IFSiD z dn. 14.12.2017r.

 w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii

mgr Anna Maria Lewandowska

Różnorodność strategii komunikacyjnych g/Głuchych, ich społeczne uwarunkowania i konsekwencje

25.10.2018

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Dobrosław Mańkowski

Społeczne czynniki upadku i trwania klubów sportowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

28.02.2019

dr hab. Radosław Kossakowski

 

 

 

mgr Agnieszka Okrój

(Anty)body shaming czyli kobiecość dla wybranych

25.10.2018

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Łukasz Remisiewicz

Społeczne aspekty formułowania ocen na przykładzie recenzji w postępowaniach habilitacyjnych

21.03.2019

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Marta Krystyna Tchórzewska

Ilm al.-‘umran – XIV wieczny postulat wyodrębnienia socjologii jako odrębnej dyscypliny naukowej. Studium z zakresu historii myśli socjologicznej

19.11.2015

prof. dr hab. Krzysztof Kowalik

 

 

 

mgr Piotr Zbieranek

Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury

26.04.2018

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

 

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie polskie

Streszczenie ang.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne z dn. 23 czerwca 2021 r.

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 lipca 2021 roku, 11:06