fbpx Stopnie i tytuły naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Rada Dyscypliny Psychologia posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Uniwersytet Gdański ma prawo do występowania o nadanie tytułu profesora.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 listopada 2020 roku, 14:38