fbpx Stopnie i tytuły naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Instytut Psychologii posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, prawo do występowania o nadanie tytułu profesora.

Na Wydziale Nauk Społecznych prowadzone są stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 października 2015 roku, 9:38