fbpx Zapisy na zajęcia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zapisy na zajęcia

Zapisy elektroniczne w semestrze zimowym 2020-2021

ZAPISY ELEKTRONICZNE   - Semestr zimowy 2020/2021

 

Zapisy dokonywane są internetowo z portalu studenta https://ps.ug.edu.pl/index.web.

Grupy zajęciowe są ograniczone limitem minimalnym i maksymalnym zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG  i w zależności od liczebności rocznika.

Studenci, którzy nie zapiszą się w wyznaczonym okresie, zostaną zapisani w trybie administracyjnym do najmniej liczebnej grupy.

Informujemy, że nie ma możliwości dokonywania późniejszych zmian w grupach.

Obszary tematyczne poszczególnych seminariów znajdują się pod adresem:

                               https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/studenci/biezacy_rok_akademicki/zapisy_na_zajecia/tematy_seminariow

                                                                                                                                      

Kierunek

Rok/  Semestr

Rodzaj zapisów

Data / od  godz.

Data / do  godz.

 Seminarium -  jedno do wyboru

Specjalizacja – jedna do wyboru
(wybór z zakładki WYKŁAD DO WYBORU)

Bezpieczeństwo narodowe,                  I stopień,                st. stacjonarne

II / 3

1. dr hab. Jakub Potulski, prof. UG

2. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

-

22.09.2020
od 8.00

22.09.2020
do 23.55

Dyplomacja,           I stopień,              st. stacjonarne

II / 3

1. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
2. dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG
3. Prof. dr hab. Jacek Tebinka

-

22.09.2020
od 8.00

22.09.2020
do 23.55

Politologia,             I stopień,              st. stacjonarne

II / 3

1. dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG
2. dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
 

-

22.09.2020
od 8.00

22.09.2020
do 23.55

Bezpieczeństwo narodowe,                  I stopień,                st. niestacjonarne

II / 3

1. dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG
2. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

-

22.09.2020
od 8.00

22.09.2020
do 23.55

Bezpieczeństwo narodowe,                  II stopień,                st. stacjonarne

I / 1

-

1/Bezpieczeństwo państwa;
2/Służby specjalne i graniczne

23.09.2020
od 8.00

23.09.2020
do 23.55

Politologia,             II stopień,              st. stacjonarne

I / 1

-

1/Ustrojowo-samorządowa;
2/ Międzynarodowe stosunki polityczne

23.09.2020
od 8.00

23.09.2020
do 23.55


 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 września 2020 roku, 11:08

Zapisy

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 lipca 2020 roku, 11:03