fbpx Plany studiów cyklu KRK | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Plany studiów cyklu KRK

Plany studiów cyklu KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 czerwca 2017 roku, 15:04