Plany studiów cyklu KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Wrzesień 2014 - 14:28; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 23. Czerwiec 2017 - 15:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny