fbpx Studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia I stopnia

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA , STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW

FILOZOFIA , STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

M1: Wprowadzenie do filozofii (w),

M2: Moduł głównych subdyscyplin filozoficznych:

Etyka ogólna (w, ć), Ontologia (w, ć), Antropologia filozoficzna (w), Filozofia religii (w), Estetyka (w), Epistemologia (w, ć).

M3: Historia filozofii:

Historia filozofii starożytnej (w, ć), Historia filozofii średniowiecznej (w, ć), Historia filozofii nowożytnej(w, ć), Historia filozofii współczesnej cz. I, (w, ć),  Historia filozofii współczesnej cz. II(w, ć), Historia filozofii polskiej (w).

M4: Formalno-metodologiczny:

Logika formalna (w, ć), Praca z tekstem filozoficznym (warsztaty); Elementy metodologii filozofii (w, ć), Semiotyka i ogólna metodologia nauk(w, ć), Technologia informacyjna (warsztaty), Dydaktyka filozofii (k), Sztuka dyskusji filozoficznej (warsztaty).

M5: Translatorium: Translatorium tekstów filozoficznych (warsztaty).

M6: Zajęcia fakultatywne z filozofii, Wykład ogólnouczelniany realizowany na innym wydziale UG.

Moduły specjalnościowe:

M7a: Kulturowo-estetyczny: Filozofia społeczna (w, ć), Historia sztuki (w), Filozofia kultury (w), Filozofia polityki (w), Estetyka (k), Filozofia religii (k), Philosophy of Science (k),  Filozofia dziejów (w), Metodologia nauk humanistycznych (k), Krytyka artystyczna (w), Filozofia sztuki (w).

Wybrane zagadnienia z estetyki (w), Wybrane zagadnienia z etyki (w).

M7b: Społeczno-etyczny: Aksjologia (w), Filozofia społeczna (w, ć), Filozofia dziejów (w), Filozofia polityki (w), Bioetyka (k), Filozofia religii (k), Elementy nauk politycznych (w), Critical Thinking (k), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia prawa (w), Filozofia umysłu (w), Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej (w), Wybrane zagadnienia z etyki (w).

M7c: Teoretyczny: Aksjologia (w), Filozofia przyrody (w), Filozofia umysłu (w, ć), Filozofia języka (ć), Filozofia logiki (w), Bioetyka (k), Philosophy of Science (k), Hermeneutyka (w), Filozofia podmiotu (w), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia matematyki (w), Wybrane zagadnienia z epistemologii (w), Wybrane zagadnienia z ontologii (w).

M8: seminarium licencjackie.

M9: zajęcia ogólnoakademickie: Język obcy nowożytny (ć), WF (ć).

M10: praktyka zawodowa

M11: Zajęcia z zakresu nauk społecznych: Socjologia kultury (w).

 

3. Plan studiów

 

Lp.

Przedmiot

ilość godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

I rok

semestr 1

1

M1: Wprowadzenie do filozofii

30

30

-

-

1

3

2

M3: Historia filozofii starożytnej

90

60

30

1

1

6

3

3

M4: Logika formalna

60

30

30

1

1

3

3

4

M2: Etyka ogólna

60

30

30

1

1

3

3

5

M4: Praca z tekstem filozoficznym (warsztaty)

30

-

30

1

-

4

6

M9: Język obcy nowożytny

30

-

30

1

-

2

Razem:

300

150

150

5

4

30

semestr 2

7

M3:Historia filozofii średniowiecznej

60

30

30

1

1

4

3

8

M4:Elementy metodologii filozofii

40

20

20

1

1

2

2

9

M2: Ontologia

60

30

30

1

1

3

3

10

M4:Semiotyka i ogólna metodologia nauk

60

30

30

1

1

3

3

11

M4:Technologia informacyjna (warsztaty)

30

-

30

1

-

3

12

M2:Estetyka

30

30

-

-

1

2

13

M9:Język obcy nowożytny

30

-

30

1

-

2

Razem:

310

140

170

6

5

30

Łącznie semestry 1-2

610

290

320

11

9

60

II rok

semestr 3

14

M3:Historia filozofii nowożytnej

60

30

30

1bo + 1

-

3

3

15

M6: Zajęcia fakultatywne

60

-

2x30

2

-

2x2

16

M2: Antropologia filozoficzna

30

30

-

-

1

2

17

M2: Filozofia religii

30

30

   -

 -

1

3

18

M4: Sztuka dyskusji filozoficznej – warsztaty

30

-

30

1

-

3

19-22

Moduł specjalnościowy : M7a lub M7b lub M7c

150

120

30

4

1

10

23

M9: Język obcy nowożytny

30

-

30

1

-

2

24

M9: WF

30

-

30

1bo

-

0

Razem:

420

210

210

9 + 2 bo

3

30

                 

 

Lp.

Przedmiot

ilość godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Razem

wykłady

Ćwiczenia

Semestr 4

25

M3:Historia filozofii nowożytnej

60

30

30

1

1

2

3

26

M6: wykład ogólnouczelniany z innego Wydziału UG

30

30

 

1

-

2

27

M11:Socjologia kultury

30

30

-

-

1

5

28

M2: Epistemologia

60

30

30

1

1

2

2

29

M5: Translatorium tekstów filozoficznych (warsztaty)

30

-

30

1

-

2

30-33

Moduł specjalnościowy : M7a lub M7b lub M7c

120

60

60

4

-

8

34

M9:Język obcy nowożytny

30

-

30

1

1

2

35

M9:WF

30

-

30

1bo

-

0

36

M10: Praktyki zawodowe

60*

-

-

1bo

-

2

Razem:

390+60*

180

210

9 +2bo

4

30

Łącznie semestry 1 – 4

1420+60*

680

740

29+4bo

16

120

III rok

semestr 5

37

M3: Historia filozofii współczesnej

Cz. I

60

30

30

1

1

3

3

38

M3: Historia filozofii polskiej

30

30

-

1

-

3

39

M4:Dydaktyka filozofii

30

-

30

-

1

3

40

M8: Seminarium licencjackie

30

-

30

1bo

-

10

41

M6: Zajęcia fakultatywne

30

-

30

1

-

2

42-44

Moduł specjalnościowy : M7a lub M7b lub M7c

90

60

30

1

2

6

Razem:

270

120

150

4 + 1bo

4

30

semestr 6

45

M3: Historia filozofii współczesnej cz. II

60

30

30

1

1

3

3

46

M8: Seminarium licencjackie

30

-

30

1bo

Praca dyplomowa                   + egzamin dyplomowy

20

47-48

Moduł specjalnościowy : M7a lub M7b lub M7c

60

60

0

2

0

4

Razem:

150

90

60

3+1bo

2

30

Łącznie semestry 1 – 6

1840+60*

890

950

36 + 6bo

22

180

                     

Moduły specjalnościowe: 

 

M7a: Moduł kulturowy-estetyczny

 

Lp.

Przedmiot

ilość godzin

zaliczenie

egzamin

ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

II rok

semestr 3

19

Filozofia społeczna

60

30

30

1

1

2

2

22

Historia sztuki

30

30

-

1

-

2

21

Filozofia kultury

30

30

-

1

-

2

22

Filozofia polityki

30

30

-

1

-

2

Razem:

150

120

30

4

1

10

semestr 4

30

Estetyka – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

31

Filozofia religii – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

32

Krytyka artystyczna

30

30

-

1

-

2

33

Filozofia dziejów

30

30

-

1

-

2

Razem:

120

60

60

4

0

8

III rok

semestr 5

42

Metodologia nauk humanistycznych – Konwersatorium

30

-

30

1

-

2

43

Philosophy of Science – konwersatorium

30

30

-

-

1

2

44

Filozofia sztuki

30

30

-

-

1

2

Razem:

90

60

30

1

2

6

semestr 6

47

Wybrane zagadnienia z estetyki

30

30

-

1

-

2

48

Wybrane zagadnienia z etyki

30

30

-

1

-

2

Razem:

60

60

0

2

0

4

Łącznie semestry 3 – 6

420

300

120

11

3

28


Moduł specjalnościowy M7b: społeczno-etyczny

 

Lp.

Przedmiot

ilość godzin

zaliczenie

egzamin

ECTS

razem

wykłady

Ćwiczenia

II rok

semestr 3

19

Filozofia społeczna

60

30

30

1

1

2

2

20

Filozofia umysłu

30

30

-

1

-

2

21

Aksjologia

30

30

-

1

-

2

22

Filozofia polityki

30

30

-

1

 

2

Razem:

150

120

30

4

1

10

semestr 4

30

Bioetyka – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

31

Filozofia religii – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

32

Elementy nauk politycznych

30

30

-

1

-

2

33

Filozofia dziejów

30

30

-

1

-

2

Razem:

120

60

60

4

0

8

III rok

semestr 5

42

Critical Thinking – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

 43

Wprowadzenie do metaetyki

30

30

-

-

1

2

44

Filozofia prawa

30

30

-

-

1

2

Razem:

90

60

30

1

2

6

semestr 6

47

Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej

30

30

-

1

-

2

48

Wybrane zagadnienia z etyki

30

30

-

1

-

2

Razem:

60

60

0

2

0

4

Łącznie semestry 3 – 6

420

300

120

11

3

28

                 

Moduł specjalnościowy M7c: teoretyczny

 

Lp.

Przedmiot

ilość godzin

zaliczenie

egzamin

ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

II rok

semestr 3

19

Filozofia podmiotu 

30

30

-

1

-

2

20

Filozofia umysłu

60

30

30

1

1

2

2

21

Aksjologia

30

30

-

1

-

2

22

Filozofia logiki

30

30

-

1

-

2

Razem:

150

120

30

4

1

10

semestr 4

30

Bioetyka – konwersatorium

30

-

30

1

-

2

31

Filozofia języka

30

-

30

1

-

2

32

Filozofia przyrody

30

30

-

1

-

2

33

Hermeneutyka

30

30

-

1

-

2

Razem:

120

 60

60

4

0

8

III rok

semestr 5

42

Philosophy of Science - konwersatorium

30

-

30

1

-

2

43

Wprowadzenie do metaetyki

30

30

-

-

1

2

44

Filozofia matematyki

30

30

-

-

1

2

Razem:

90

60

30

1

2

6

semestr 6

47

Wybrane zagadnienia z epistemologii

30

30

-

1

-

2

48

Wybrane zagadnienia z ontologii

30

30

-

1

-

2

Razem:

60

60

0

3

0

4

Łącznie semestry 3 – 6

420

300

120

11

3

28

                 

 

* Godziny praktyk zawodowych nie są liczone do godzin dydaktycznych.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 9:59