fbpx Koło Naukowe Filozofów UG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Koło Naukowe Filozofów UG

Koło Naukowe Filozofów UG

Koło Naukowe Filozofów UG  powstało w 2017 roku. Jego celem jest organizacja spotkań seminaryjnych prowadzonych przez studentów. W ten sposób dbamy o rozwój naszych zainteresowań oraz kompetencji badawczych. Spotykamy się zarówno w celu uzupełnienia wiedzy otrzymanej na studiach, jak i w celu omówienia nowych, słabiej znanych koncepcji filozoficznych. Co roku organizujemy Schopenhaueralia - wydarzenie promujące myśl Arthura Schopenhauera. Ponadto prowadzimy działania na rzecz integracji środowiska filozoficznego, organizując m.in. wyjazd do Lublina na Tydzień Filozoficzny KUL oraz współorganizując Majówkę Filozoficzną w Łączynie.
 
 
Zarząd Koła:
Piotr Nowak – prezes
Kamil Rajkowski – wiceprezes
Adam Jank – sekretarz
Opiekun naukowy – dr hab. prof. Wojciech Żełaniec, prof. UG.
 
 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2020/21

24.11 (wtorek), godz. 18:00 - Spotkanie organizacyjne

01.12 (wtorek), godz. 18:00 - Hipoteza symulacji i sceptycyzm - Adam Jank

08.12 (wtorek), godz. 18:00 - Praca z tekstem - edycja, redakcja, korekta - Jan Rychert

15.12 (wtorek), godz. 18:00 - Bayesianizm a nowa zagadka indukcji - Mateusz Zieliński

17.12 (czwartek), godz. 18:00 - Polska Szkoła Prawa Międzynarodowego - Jan Rychert

29.12 (wtorek), godz. 18:00 - O misteriach egipskich i neoplatonizmie Jamblicha - Adam Jank

14.01 (czwartek), godz. 18:00, Jak uprawiać skromną filozofię polityczną: Rawls i Habermas - dr Krzysztof Kędziora (UŁ)

21.01 (czwartek), godz. 18:00, Ludwig Wittgenstein - wprowadzenie - Adam Jank

04.02 (czwartek), godz. 18:00, Ludwig Wittgenstein i Traktat logiczno-filozoficzny - Adam Jank

11.02 (czwartek), godz. 18:00, Traktat Logiczno-Filozoficzny | Analiza - Jan Rychert

18.02 (czwartek), godz. 18:00, Ludwig Wittgenstein. Teoria a terapia - Adam Jank

27.02 (sobota), godz. 16:00 - 28.02 (niedziela), godz. 20:00, Schopenhaueralia 2021

https://www.facebook.com/events/258887212268926/

04.03 (czwartek), godz. 18:00, Ludwig Wittgenstein i Dociekania filozoficzne - Adam Jank

18.03 (czwartek), godz. 18:00, Wittgenstein, Marks, Foucault - AdamJank

 
 
∗∗∗∗
Rok akademicki 2019/20
 
12.12 - Praca z tekstem - edycja, redakcja, korekta
07.02 - Spotkanie integracyjne środowiska filozoficznego
 
Rok akademicki 2018/19
 
04.10 - Spotkanie organizacyjne
09.10 - Nick Land i Mroczne Oświecenie - Adam Jank
18.10 - Anna Wierzbicka - Rudolf Slusarski
25.10 - Trzy obrazy świata z pragmatycznego punktu widzenia - Jan Rychert
31.10 - Dziady - coroczne wydarzenie integracyjne o tematyce polskiego mesjanizmu
07.11 - Krytyka "Ur-fascismo" Umberta Eco -  Mateusz Dolewski
16.11 - Jacques Derrida - wprowadzenie - Adam Jank
21.11 - Debata “Filozofia polska czy filozofia w Polsce?”, projekt Filary Filozofii NZS UG
27.11 - Postanalityczny neopragmatyzm - Jan Rychert
07.12 - Traf moralny - Wojtek Jankowski
12.12 - Nick Land, Ze śmiercią w aliansach - Adam Jank
17.12 - Poglądy ontologiczne Tadeusza Kotarbińskiego - Jan Rychert
11.01 - Debata “Czy żyjemy w symulacji?”, projekt Filary Filozofii NZS UG
25.01 - Ray Brassier - Oświecenie i zagłada - Adam Jank
21.02 - Walne zebranie członków
05.03 - Deleuze & Guattari - wprowadzenie - Adam Jank
14.03 - Makrometoda w ujęciu Marka Peplińskiego
19.03 - Czytanie Imion-Ojca Jacquesa Lacana, część 1. - Adam Jank
21.03 - Spotkanie organizacyjne, projekt Brandom
28.03 - Złudzenia postępu Georgesa Sorela - Cyprian Kraszewski
02.04 - Czytanie Imion-Ojca Jacquesa Lacana, część 2. - Adam Jank
11.04 - Dwa wystąpienia w ramach sesji studencko-doktoranckiej LXI Tygodnia Filozoficznego: 1) “Trychotomia rzeczywistość – myśl – działanie z pragmatycznego punktu widzenia” - Jan Rychert, 2) “Philosophy and Simulation” - Adam Jank
28.04 - Wybór. Spotkanie o Lacanie i DeLandzie - Adam Jank
07.05 - Czytanie Różni Jacquesa Derridy, część 1. - Adam Jank
21.05 - Czytanie Różni Jacquesa Derridy, część 2.  - Adam Jank
31.05-02.06 - Majówka filozoficzna
04.06 - Archeologia wiedzy Michela Foucaulta, tekst: Archeologia wiedzy - Adam Jank
11.06 - Biopolityka Michela Foucaulta, tekst: Archeologia wiedzy - Adam Jank
18.06 - Drugie podejście do Deleuze'a, tekst: Po czym rozpoznać strukturalizm - Adam Jank
25.06 - Słownik pojęć Gillesa Deleuze'a, tekst: Po czym rozpoznać strukturalizm - Adam Jank
 
 
Rok akademicki 2017/18
 
17.10 - Spotkanie organizacyjne
24.10 - Czytanie dwóch tekstach z pracy zbiorowej Antropologia kultury: 1) Wilhelm Dilthey, Pisma estetyczne (s. 290-293) oraz 2) Hans-Georg Gadamer, Prawda i Metoda (s. 306-338) - Alicja Kajtanowska
31.10 - Dziady - coroczne wydarzenie integracyjne o tematyce polskiego mesjanizmu
21.11 - Pragmatyczna definicja prawdy - Jan Rychert
24.11 - Pojęcie numinosum w filozofii Rudolfa Otta - Kamil Frąckiewicz
15.12 - Projekcja filmu Wieżowiec
20.01 - Koło naukowe zostaje oficjalnym partnerem cyklu Filary Filozofii Niezależnego Zrzeszenia Studentów
16.02 - Czytanie tekstu Dwa dogmaty empiryzmu, Willard Van Orman Quine, część 1.  - Jan Rychert
26.02 - Czytanie tekstu Dwa dogmaty empiryzmu, Willard Van Orman Quine, część 2.  - Jan Rychert
02.03 - Spotkanie organizacyjne
16.03 - Niezdeterminowanie przekładu - Jan Rychert
13.04 - O empatii i jej znaczeniu dla moralności - Piotr Nowak
13.04 - Debata “Filozofia i technologia”, projekt Filary Filozofii NZS UG
16-20.04 - Wyjazd na LX Tydzień Filozoficzny na KUL
24.04 - Dialeteizm Grahama Priesta - Jan Rychert
27.04 - Spotkanie zarządu koła
11–13.05 - Majówka filozoficzna
18.05 - Rorty i Nieredukcyjny fizykalizm jako odpowiedź na zarzuty Nagela - Jan Rychert
30.05 - Trzy obrazy świata z pragmatycznego punktu widzenia - Jan Rychert
08.06 - Omówienie artykułu Co to jest estetyzacja? Roberta Rogozieckiego
25.06 - Spotkanie wakacyjne
 
 
 
Rok akademicki 2016/17
 
29.04 - Spotkanie statutowe
11.05 - Spotkanie programowe
15.05 - Wakacyjne spotkanie z polskim mesjanizmem

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 marca 2021 roku, 15:58