Studia II stopnia

Socjologia została wymyślona by badać społeczeństwo nowoczesne i zmieniać się wraz z nim. Korzystając z doświadczeń przeszłości, np. przez badanie zbiorowej pamięci, orientuje się przede wszystkim na przyszłość. Czyniąc to, socjologia stara się kształtować wiedzę społeczną gotową na nadchodzące zmiany.

Najważniejszym powodem by studiować socjologię jest perspektywa nabycia zdolności do wywierania realnego wpływu na społeczność, w której żyjesz. Niezależnie, czy Twoje aspiracje sięgają poziomu globalnego czy pozostają lokalne, kompetencje i umiejętności nabyte na socjologii umożliwią Ci aktywne i skuteczne oddziaływanie na poziomie, który wybierzesz.

Po ukończeniu socjologii drugiego stopnia staniesz się poszukiwanym na rynku pracy ekspertem lub ekspertką o zaawansowanej wiedzy dotyczącej spraw społecznych.

Doświadczenie studiowania to jednak nie tylko wiedza, czy perspektywy kariery, to także ważne doświadczenie społeczne. Na socjologii drugiego stopnia poznasz koleżanki i kolegów, za którymi stoją pasjonujące, różnorodne doświadczenia i którzy cechują się ciekawością i głodem doświadczeń podobnymi do Twojego.

 

Socjologia na poziomie magisterskim oferuje zatem:

 • Różnorodność doświadczeń,

 • otwartość na przyszłość,

 • elastyczność kompetencji,

 • poznanie i zrozumienie prawidłowości rządzących życiem społecznym,

 • umiejętność porządkowania i analizy danych społecznych,

 • twórcze i krytyczne poznanie współczesnych teorii społecznych,

 • ekspercką, rynkowo pożądaną wiedzę,

 • praktyczne umiejętności w zakresie konstrukcji narzędzi badawczych i analizy społecznej,

 • zdolność zaprojektowania oryginalnego badania społecznego,

 • poznanie metod badawczych typowych dla nauk społecznych oraz nabycie umiejętności ich etycznego implementowania,

 • rozwój umiejętności dyskusji i skutecznej argumentacji,

 • kompetencje skutecznej pracy z grupami i wewnątrz grup,

 • umiejętność skutecznej komunikacji.

 

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Osoba posiadająca wyżej wymienione kwalifikacje jest przygotowana do pracy w instytucjach pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw, szczególnie w instytucjach kultury, mediach, agencjach badania rynku i opinii publicznej, podmiotach samorządu publicznego, czy komórkach organizacyjnych kształtujących politykę personalną przedsiębiorstw.

W szczególności dotyczy to obszarów związanych z:

 • Jakościowymi i ilościowymi badaniami społecznymi,

 • Opracowywaniem baz danych i pozyskiwania informacji zastanej,

 • Instytucjami kultury oraz politykami kształtowania kultury,

 • Wsparciem i kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego,

 • Współtworzeniem polityk publicznych uwzględniających potrzeby różnych grup obywateli,

 • Przeciwdziałaniem wykluczeniu i wsparciem osób wykluczonych,

 • Integracją społeczną i komunikacją międzykulturową,

 • Politykami inkluzyjności i równości,

 • Kształtowaniem polityki personalnej w organizacji lub firmie,

 • Organizowaniem usług społecznych takich jak edukacja czy ochrona zdrowia,

 • Zarządzaniem pracą w grupie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 09:36; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: piątek, 30. Czerwiec 2023 - 13:15; osoba wprowadzająca: Joanna Bednarska