Studia I stopnia

Współczesność charakteryzuje ogromne tempo zmian we wszystkich dziedzinach życia. Podążając za myślą niemieckiego socjologia Hartmuta Rosy mówimy w tym kontekście o przyspieszeniu. Rosnąca dynamika dotyka nas wszystkich zarówno w sferze prywatnych relacji na najbardziej osobistym poziomie, jak i w sferze publicznej często pozornie odległej od naszych codziennych doświadczeń. Socjologia dostarcza narzędzi zdobywania wiedzy, interpretowania oraz rozumienia owej dynamiki. Krótko mówiąc socjologia pozwala lepiej radzić sobie z szybkimi zmianami i ryzykiem o charakterze społecznym.

Studiując socjologię nauczysz się:

 • poznawać świat społeczny w sposób uporządkowany i systematyczny,
 • rozumieć go i interpretować,
 • krytycznie myśleć i nie bać się wyrażać swojego zdania,
 • badać interesujące Cię procesy społeczne,
 • naukowo doświadczać i kształtować zachowania społeczne,
 • przewidywać przebieg i konsekwencje zachowań społecznych,
 • słuchać, tak by rozumieć innych i mówić, tak by inni chcieli Cię słuchać,
 • zmieniać Twoje otoczenie społeczne,
 • dostrzegać i korzystać z tego, że się różnimy,
 • relacjonować innym, co dzieje się wokół nas i w co grają ludzie.

Zdobyte przez Ciebie umiejętności i wiedza otworzą Ci głowę i przydadzą Ci się, by:

 • pracować z ludźmi, w sposób, który najlepiej odpowiada Twojemu temperamentowi,
 • rozpocząć lub kontynuować własne działania na rzecz świata, który Cię otacza,
 • prowadzić pracę grupową, współdziałać z innymi lub przewodzić innym z korzyścią dla nich,
 • badać i analizować procesy i zachowania społeczne,
 • krytycznie interpretować zdarzenia życia prywatnego i publicznego,
 • prezentować Twoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały,
 • dostrzegać trendy niewidoczne dla innych,
 • animować działania zbiorowe,
 • przyjmować postawę odpowiedzialną społecznie w kontekście nauki i rozwoju,
 • umieć decydować, co dalej.

Na studiach I stopnia dostępne są dwie specjalności:

Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia w działaniu

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Osoba posiadająca wyżej wymienione kwalifikacje jest przygotowana do pracy w instytucjach pozarządowych (NGO), administracji publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw, szczególnie w instytucjach kultury, mediach, agencjach badania rynku i opinii publicznej, podmiotach samorządu publicznego, czy komórkach organizacyjnych kształtujących politykę personalną przedsiębiorstw.

W szczególności dotyczy to obszarów związanych z:

 • Jakościowymi i ilościowymi badaniami społecznymi,
 • Opracowywaniem baz danych i pozyskiwaniem informacji zastanych,
 • Instytucjami kultury oraz politykami kształtowania kultury,
 • Wsparciem i kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego,
 • Współtworzeniem polityk publicznych dla potrzeb różnych grup obywateli,
 • Przeciwdziałaniem wykluczeniu i wsparciem osób wykluczonych,
 • Integracją społeczną i komunikacją międzykulturową,
 • Politykami inkluzyjności i równości,
 • Kształtowaniem polityki personalnej w organizacji lub firmie,
 • Organizowaniem usług społecznych takich jak edukacja czy ochrona zdrowia,
 • Zarządzaniem pracą w grupie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Czerwiec 2020 - 08:13; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: piątek, 30. Czerwiec 2023 - 13:11; osoba wprowadzająca: Joanna Bednarska