Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych

 

frseugnoreea

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

„PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI STUDENTÓW NAUK SPOŁECZNYCH

W ZAKRESIE ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH”

http://wns.ug.edu.pl/sites/wns.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/39788/files/folder_politykaisrodowisko.png

„Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych” to projekt dydaktyczno-badawczy finansowany ze środków norweskich i krajowych. Działania projektowe realizowane będą w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 maja 2016r. Celami projektu są: podniesienie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych, poprawa konkurencyjności oferty dydaktycznej, zmotywowanie studentów i nauczycieli akademickich do większej mobilności międzynarodowej i wdrażania nowoczesnych kursów. W ramach projektu powstaną publikacje książkowe (m.in. skrypty), nawiązana zostanie współpraca międzynarodowa, odbędą się dwie konferencje.

 

 

KONTAKT

Strona internetowa projektu:

 

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/wspolpraca_miedzynarodowa/miedzynarodowe_projekty_badawcze

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

Dr Sylwia Mrozowska

e. mail: politykaisrodowisko@gmail.com

telefon: +48 (58)5234141

 

ASYSTENTKA KOORDYNATOR PROJEKTU

 

Dr Barbara Kijewska

e. mail: politykaisrodowisko@gmail.com

telefon: +48 (58)5234141

 

KIEROWNIK BIURA PROJEKTU

 

Mgr Marta Sitarz

e. mail: politykaisrodowisko@gmail.com

telefon: +48 (58)5234141

fax: +48 (58)5234141

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

Prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka – Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. Nauki

telefon: +48 (58) 523 41 57

 

 

                          WYDARZENIA PROJEKTOWE                                                            

 

DATA WYDARZENIA: 9 marzec 2015r.

MIEJSCE WYDARZENIA: aula s208, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

TYTUŁ WYDARZENIA: Konferencja dla studentów nauk społecznych p.t. „Polityka-Technologia-Środowisko”

 

Konferencja ma na celu zapoznanie studentów z  problematyką relacji Polityka-Technologia-Środowisko, która jest częścią dziedziny nazywanej STS (Science-Technology-Society). Konferencja podzielona zostanie na dwie części. Pierwsza część ma na celu przedstawienie prowadzonych w Europie badań w tym zakresie w naukach politycznych wraz z prezentacją wybranych metod badawczych, w tym ilościowych. Ma zachęcić studentów do podejmowania tej tematyki w pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Druga część konferencji będzie miała formę debaty oxfordzkiej (ATOM-ŁUPKI-OZE NA POMORZU? POMIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM ENERGETYCZNYM A BEZPIECZEŃSTWEM EKOLOGICZNYM), na której wystąpią eksperci, zwolennicy i przeciwnicy wymienionych źródeł energii. Podjęta zostanie problematyka kultury energetycznej.

 PROGRAM KONFERENCJI                                                                                                sts

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 9 marca 2015r. - w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków norweskich i krajowych pt. „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”  - odbyła się konferencja naukowa dla studentów nauk społecznych.

Konferencja ostała podzielona na dwie części: naukową i ekspercką.

W pierwszej części  prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski, dr Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska, prof. dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, dr Maciej Brosz oraz mgr Maciej Boryń. Odbyła się również dyskusja z publicznością.

Podczas drugiej części konferencji miała miejsce debata p.t. „Atom-łupki-OZE na Pomorzu? Pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a bezpieczeństwem ekologicznym” , w której udział wzięli eksperci: dr Tadeusz Żurek- Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Energetyki, dr Jerzy Wojtkowiak reprezentujący Polski Klub Ekologiczny, Leszek Kuliński – prezes Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energetyce Odnawialnej, wójt gminy Kobylnica oraz Hieronom Więcek reprezentujący Stowarzyszenie Kamienne Kręgi.

W konferencji wzięło udział ok. 90 osób, przede wszystkim studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych kierunków politologia i bezpieczeństwo narodowe oraz nauczyciele akademiccy.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348948095303914.1073741855.210256799173045&type=1

 

DATA WYDARZENIA:  31 marzec 2015r.

MIEJSCE WYDARZENIA: sala D 303, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

TYTUŁ WYDARZENIA: Polityka równościowa – wykład pilotażowy w ramach projektu „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”, dr Barbara Kijewska.

W dniu 31 marca 2015r. odbył się wykład pilotażowy w ramach projektu na temat polityki równościowej wygłoszony przez dr Barbarę Kijewską. W trakcie wykładu poruszone zostały następujące kwestie: uwarunkowania instytucjonalne polityki równościowej w Europie; stan realizacji polityki równościowej w Polsce oraz obszary dyskryminacji, w tym szczególnie ze względu na płeć.

 

http://wns.ug.edu.pl/sites/wns.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/39788/files/zdjecie_kijewska_31_03_targi_aka_demia.jpg

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI !

 

DATA WYDARZENIA:  22 maj 2015r.

MIEJSCE WYDARZENIA: sala D 303, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

http://bfn.gda.pl/index.php/pl/?option=com_chronoforms5&chronoform=Lista_wydarzen_details&id=389&page=1

TYTUŁ WYDARZENIA: Polityka i środowisko – wykład pilotażowy pilotażowy w ramach projektu „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”, dr Sylwia Mrozowska, Jarosław Zniszczyński.

 

DATA WYDARZENIA:  22 maj 2015r.

MIEJSCE WYDARZENIA: sala D 203, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

http://bfn.gda.pl/index.php/pl/?option=com_chronoforms5&chronoform=Lista_wydarzen_details&id=714&page=1

TYTUŁ WYDARZENIA: Gender polityka, wykład pilotażowy pilotażowy w ramach projektu „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”, dr Barbara Kijewska.

 

DATA WYDARZENIA:  10-11 czerwca 2015

MIEJSCE WYDARZENIA:  Norwegian University of Science and Technology – NTNU, Norwegia

TYTUŁ WYDARZENIA: The 12th NESS Conference Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues (Workgrups 13: Energy policy, renewables and institutions).

Podczas konferencji dr Sylwia Mrozowska i dr Barbara Kijewska brały udział w warsztatach w ramach grupy 13 - Energy policy, renewables and institutions, prowadzonej przez prof. Espen Moe, podczas których w wystąpieniu pt. Public understanding of nuclear energy. Polish case study zaprezentowały wyniki badań odnośnie konfliktów społecznych względem planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

NTNU, Norwegia (10.06.2015)

NTNU, Norwegia (10.06.2015)

 

 

DATA WYDARZENIA:  01 czerwca 2015

MIEJSCE WYDARZENIA: Gdański Park Naukowo-Technologiczny

TYTUŁ WYDARZENIA:Wizyta studyjna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 1 czerwca 2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas dwugodzinnego spotkania odbyła się dyskusja na treściami do kursów „Bezpieczeństwo energetyczne” oraz „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska”. W dyskusji uczestniczyli mgr Marcin Żukowski (Dyrektor Biura Rozwoju Strefy), mgr Karolina Poniatowska (specjalista Biura Rozwoju Strefy), mgr Łukasz Ignatowicz (specjalista Biura Rozwoju Strefy), doktoranci UG Maciej Boryń i Bartosz Duraj oraz koordynator projektu dr Sylwia Mrozowska i asystentka koordynatora projektu dr Barbara Kijewska. Podczas spotkania przedstawiciele GPN-T podzieli się wiedzą związaną z funkcjonowaniem forum Energia i Samorządność (EiS) wskazując na trudności w obszarze dialogu społecznego oraz działań edukacjno-informacjnych. Potwierdzili deficyt wiedzy wśród mieszkańców oraz niski poziom zaangażowania. Pozytywnie odnieśli się do treści kursów, które kładą nacisk na praktyczny aspekt włączania obywateli w decyzje energetyczne jako element współodpowiedzialności. Dyrektor Marcin Żukowski wyraził wolę współpracy i wsparcia w kontaktach z ekspertami forum EiS a środowiskiem akademickim i studenckim.

 

DATA WYDARZENIA:  12-16 październik 2015 r.

MIEJSCE WYDARZENIA: Uniwersytet w Oslo/Uniwersytet w Trondheim

TYTUŁ WYDARZENIA:Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie w Trondheim

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ

W dniach 12-16 października 2015r. członkowie projektu w osobie: koordynator dr Sylwia Mrozowska, asystent koordynatora dr Barbara Kijewska, opiekun merytoryczny prof. dr hab. Andrzej Kubka oraz przedstawiciel doktorantów mgr Maciej Boryń i studentów lic. Jarosław Zniszczyński odbyli wizytę studyjną w Norwegii.

Podczas wizyty odbyły się dwa spotkania na Uniwersytecie w Oslo. Pierwsze z Dyrektorem zespołu badawczego Energy UiO prof. Andersem Elverhøi (Dean of Research, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, and Professor of geologi at Department of Geosciences) w ramach, którego przedyskutowano koncepcję funkcjonowania i obszarów badawczych podejmowanych przez Energy UiO.

Drugie spotkanie odbyło się z pracownikami wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Oslo w osobach: prof. Dag Harald Claes (HEAD OF THE DEPARTMENT, spec. in energy politics), prof. Arild Underdal (former RECTOR, spec. in climate policy) oraz dr Kacper Szulecki (spec. energy policy). Podczas spotkania dyskutowano na temat oferty edukacyjnej nauk politycznych względem zagadnień energetycznych i zmian klimatycznych. Podczas wizyty doktorant mgr Maciej Boryń przeprowadził dwa wywiady z doktorantami Uniwersytetu Oslo odnośnie funkcjonowania samorządu doktorantów.

Ponadto uczestnicy delegacji wzięli udział w seminarium, w ramach którego prof. Robyn Eckersley (Political Science in the School of Social and Political Sciences at the University of Melbourne and a Fellow of the Academy of the Social Science in Australia) wygłosiła wykład pt. Democracy in the Anthropocene. Po wykładzie odbyła się dyskusja z uczestnikami, wśród których byli Desmond McNeill, (Head of Research-Centre for Development and the Environment SUM, UiO), Marius Holm, (Direcor NGO, Zero) oraz Asun Lera St. Clair, (Senior Principal Scientist, DNV GL).

W ramach wizyty na uniwersytecie w Trondheim (15/16.10.15) odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z dr Tomaszem Opach (Faculty of Social Sciences and Technology Management, Departament of Geography, NTNU). Dr Opach przedstawił warunki studiów doktoranckich i możliwości rozwojowe doktorantów na uczelni NTNU.  Natomiast na wydziale Socjologii i Nauk Politycznych spotkano się Prof. Espen Moe oraz prof. Gunnar Fermann, na spotkaniu przedstawili  zapoznano się z metodyką nauczania w obszarze POLITYKA-ENERGIA-ŚRODOWISKO.

 

                                                                                    Sprawozdanie sporządziła w dniu 18 października 2015 r.

 

                                                                             Dr Barbara Kijewska

DATA WYDARZENIA: 22 luty 2016r.

MIEJSCE WYDARZENIA: aula s208, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

TYTUŁ WYDARZENIA: Seminarium naukowe SOCIAL SCIENCE AND ENERGY ISSUE

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU REALIZACJI KONFERENCJI I WARSZATÓW

(Międzynarodowe seminarium naukowe)

pt. Social Science and Energy Issues

Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Politologii 22-23/03.2016r

 

W dniu 22 lutego 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się  Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Social Science and Energy Issues zrealizowane w ramach projektu „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”.

W seminarium udział wzięli Prof. Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Prof. Espen Moe  (Norwegian University of Science and Technology), Prof. Albert Presas I Puig (University Pompeu Fabra) oraz Prof. Lech W.  Zacher  (Uniwersytet L. Koźmińskiego).  Wystąpienia prelegentów połączone były z dyskusją na temat rozwoju badań w obszarze społeczeństwo-nauka-technika (STS Social-Science-Technnology). Seminarium moderował Prof. Jacek Tebinka natomiast dyskusję nad rozwojem STS prowadził nestor polskich badań Prof. Lech W. Zacher.

W dniu 23 lutego 2016r. dr Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska oraz dr Jerzy Wojtkowiak przeprowadzili warsztaty ze studentami (26 osób) pt. Parlamentary Technology Assesment In Europe.

                                                                                    Sprawozdanie sporządziła w dniu 19 lutego 2016 r.   

                                                                     Dr Barbara Kijewska

 

PROGRAM SEMINARIUM:

 

 
Załącznik Rozmiar
Agenda seminarium 229.5 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Styczeń 2015 - 09:55; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: piątek, 4. Marzec 2016 - 06:56; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski