Skład Rady Programowej

Skład Rady Programowej dla kierunków prowadzonych w Instytucie Pedagogiki
od dnia 1.10.2023

 

Rada Programowa w Instytucie Pedagogiki:

- Zarząd Rady Programowej

- sekcja Pedagogiki

- sekcja Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- sekcja Pedagogiki specjalnej

- sekcja Pracy socjalnej

 

Członkowie Zarządu Rady Programowej:

dr Joanna Belzyt (przewodnicząca zarządu)

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

prof. dr hab. Amadeusz Krause

dr hab. Marcin Boryczko, prof. UG

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG

dr hab. Robert Opora, prof. UG

dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

dr Grzegorz Stunża

dr Paweł Śpica

dr Katarzyna Wajszczyk

dr Piotr Bauć (przedstawiciel kierowników praktyk zawodowych)

Przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych:

Justyna Piłat – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

Przedstawiciele studentów:

Katarzyna Matyjaszczyk - studentka pedagogiki

 

 

Członkowie sekcji pedagogiki:

dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG (przewodnicząca sekcji)

prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

dr hab. Robert Opora, prof. UG

dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

dr Grzegorz Stunża

dr Paweł Śpica

dr Katarzyna Wajszczyk

dr Joanna Belzyt (przewodnicząca zarządu)

dr Piotr Bauć (kierownik praktyk na kierunku Pedagogika)

Przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych:

Justyna Piłat – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

Jacek Łupaczewski – dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach

Przedstawiciele studentów:

Katarzyna Matyjaszczyk - studentka pedagogiki

 

 

Członkowie sekcji Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (przewodnicząca sekcji)

dr Grażyna Szyling

dr Alicja Komorowska-Zielony (kierownik praktyk na kierunku)

dr Patrycja Brudzińska

dr Joanna Belzyt (przewodnicząca zarządu)

Przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych:

Ewa Czech – członek zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Przedstawiciele studentów:

Agnieszka Flisikowska – studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 

Członkowie sekcji Pedagogiki specjalnej:

prof. dr hab. Amadeusz Krause (przewodniczący sekcji)

dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG

dr hab. Dorota Krzemińska, prof. UG

dr Marta Jurczyk

dr Karolina Tersa

dr Joanna Belzyt (przewodnicząca zarządu, kierownik praktyk na kierunku)

Przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych:

Monika Gołubiew-Konieczna – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
w Gdańsku

Beata Tomaszewska – nauczyciel w Przedszkolu Miejskie nr 77 dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Gdańsku, pracownik Centrum Dziecka – Wczesna Interwencja Pediatryczna

Przedstawiciele studentów:

Izabela Gawęda – studentka pedagogiki specjalnej

 

Członkowie sekcji Pracy socjalnej:

dr hab. Marcin Boryczko (przewodniczący sekcji)

prof. dr hab. Maria Mendel

dr Dorota Jaworska

dr Beata Kosmalska

dr Jolanta Sokołowska

dr Małgorzata Szpunar (kierownik praktyk na kierunku)

dr Alicja Zbierzchowska

dr Joanna Belzyt (przewodnicząca zarządu)

Przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych:

Katarzyna Weremko dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego)

Agnieszka Chomiuk – dyrektor MOPR Gdańsk

Jarosław Józefczyk – wicedyrektor MOPS Gdynia

Andrzej Czekaj – dyrektor MOPS Sopot

Tamara Duśko – wiceprezes "Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS" w Gdańsku

Małgorzata Niemkiewicz – CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Przedstawiciele studentów:

Piotr Harłaj - studentka pracy socjalnej

Mateusz Rutkowski – doktorant

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Wrzesień 2022 - 09:57; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Październik 2023 - 08:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny