Studia Magisterskie uzupełniające

CEL STUDIÓW DZIENNIKASRTWO I KOMUNIKACJA  SPOŁECZNA II STOPNIA

 

Celem studiów II stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA jest wykształcenie absolwentów dysponujących pogłębioną interdyscyplinarną i praktyczną wiedzą z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w której skład wchodzą następujące subdyscypliny: teoria komunikowania i metody badań medioznawczych, nowe media, teoria i pragmatyka dziennikarstwa w połączeniu z wiedzą na temat tworzenia przekazów medialnych o rożnych funkcjach, komunikacja międzykulturowa, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, komunikacja polityczna, komunikacja interpersonalna, komunikacja wizerunkowa, public relations, reklama i promocja, media relations, opinia publiczna, prawo mediów, ekonomika mediów i zarządzanie mediami, społeczne i kulturowe oddziaływania mediów, semiotyka mediów.  

 

 

SPECJALNOŚCI 

 

Student przed podjęciem studiów dziennikarskich II stopnia wybiera jedną z dwóch specjalności:  

 

  1. specjalność reklama i public relations
  2. specjalność fotografia medialna i reklamowa

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

 

Absolwenci specjalności dysponują wiedzą na temat globalnych procesów funkcjonowania i oddziaływania mediów oraz procesów społecznych, wykazują się dobrym warsztatem dziennikarskim, mają świadomość procesów zarządzania mediami, mechanizmów właściwych dla polityki i strategii medialnej oraz w praktyce posługują się narzędziami public relations i reklamy, potrafią przeprowadzić kampanię medialną, wizerunkową i reklamową (w tym w środowisku nowych mediów) z użyciem zarówno środków językowych, jak i audiowizualnych. Praktyczne wykorzystanie wiedzy łączy się również z uzyskaniem kompetencji do biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi. Absolwent studiów magisterskich jest też przygotowany do kontynuowania nauki na studiach dziennikarskich w szkołach doktorskich.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI FOTOGRAFIA MEDIALNA I REKLAMOWA

 

Absolwenci specjalności dysponują wiedzą na temat globalnych procesów funkcjonowania i oddziaływania mediów oraz procesów społecznych, wykazują się dobrym warsztatem dziennikarskim, mają świadomość procesów zarządzania mediami, mechanizmów właściwych dla polityki i strategii medialnej oraz w praktyce posługują się biegle instrumentarium fotograficznym, za pomocą fotograficznych środków ekspresji realizują autorskie przekazy wizualne, swobodnie wykorzystują własną inwencję twórczą oraz umiejętności warsztatowe. Praktyczne wykorzystanie wiedzy łączy się z uzyskaniem kompetencji do biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi. Absolwent studiów magisterskich jest też przygotowany do kontynuowania nauki na studiach dziennikarskich w szkołach doktorskich.

 

 

INFRASTRUKTURA

 

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno z mediami takimi jak:

  • TVP Gdańsk
  • Radio Gdańsk
  • Dziennik Bałtycki

oraz instytucjami publicznymi i komercyjnymi. Do dyspozycji studentów są nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne i ciemnia fotograficzna, a wraz z nimi pracownie fotografii cyfrowej i analogowej.

Atutem kierunku jest nowoczesne studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych i newsroomem. Uczestnicy zajęć mogą korzystać również z kamer reporterskich oraz komputerów ze  specjalistycznym oprogramowaniem do nagrań.

Kierunek zaprasza też do studia radiowego, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny na dobę nadaje swój program Radio MORS - podobnie jak czasopismo CDN współtworzone przez studentów. Na kandydatów czekają jeszcze miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców, Naukowym Kole Fotograficznym im. E. Hartwiga, Naukowym Kole INSPIAR i Naukowym Kole Telewizyjnym Neptun TV.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności w następujących zawodach: specjalista z zakresu reklamy, kreator reklamy, copywriter, pracownik działów public relations, specjalista z zakresu fotografii medialnej, specjalista z zakresu fotografii reklamowej, projektant fotografii, pracownik domów mediowych, profesjonalista w obszarze szeroko pojętej komunikacji społecznej, rzecznik prasowy, dziennikarz.

Osoba posiadająca w/w kwalifikacje jest przygotowana do pracy w instytucjach/ firmach/organizacjach prowadzących działalność w różnych sektorach (działy PR, reklamy i komunikacji społecznej) oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej we wskazanym obszarze.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 08:15; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 08:15; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch