Uchwały Rady Dyscypliny

ROK 2024

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
11/RDNG/2024 06.05.2024 w sprawie przejęcia protokołu z posiedzenia w dniu 25 marca 2024 r. 11/2024
10/RDNG/2024 06.05.2024 w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartosza Korintha

10/2024

9/RDNG/2024 25.03.2024 w sprawie przejęcia protokołu z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2024 9/2024
8/RDNG/2024 25.03.2024 w sprawie nadania Pani Mai Grabkowskiej stopnia doktora habilitowanego 8/2024
7/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie przejęcia protokołu z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2023 7/2024
6/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie powołania promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Martynie Sydorów 6/2024
5/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Bartoszowi Korinthowi 5/2024
4/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie odmowy powołania Pani prof. Iwony Jażewicz na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Bartoszowi Korinthowi 4/2024
3/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie powołania Pana prof. Dariusza Olszewskiego-Strzyżowskiego na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Bartoszowi Korinthowi 3/2024
2/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie powołania Pani prof. Iwony Kiniorskiej na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Bartoszowi Korinthowi 2/2024
1/RDNG/2024 22.01.2024 w sprawie powołania Pana prof. Adama Hibszera na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Bartoszowi Korinthowi 1/2024

ROK 2023

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
12/RDNG/2023 11.12.2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 16 października 2023 12/2023
11/RDNG/2023 11.12.2023 w sprawie wyznaczenia zespołu do zaopiniowania wniosku o wszczęcie postepowania złożonego przez Pana mgra Bartosza Korintha oraz weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 11/2023
10/RDNG/2023 11.12.2023 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sydorów 10/2023
9/RDNG/2023 16.10.2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 26 czerwca 2023 9/2023
8/RDNG/2023 16.10.2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Mai Grabkowskiej stopnia doktora habilitowanego 8/2023
7/RDNG/2023 16.10.2023 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Mai Grabkowskiej stopnia doktora habilitowanego 7/2023
6/RDNG/2023 16.10.2023 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Mai Grabkowskiej stopnia doktora habilitowanego 6/2023
5/RDNG/2023 16.10.2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Mai Grabkowskiej stopnia doktora habilitowanego 5/2023
4/RDNG/2023 26.06.2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 16 stycznia 2023 4/2023
3/RDNG/2023 26.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętego na wniosek dr Mai Grabkowskiej 3/2023
2/RDNG/2023 16.01.2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 12 grudnia 2022 roku 2/2023
1/RDNG/2023 16.01.2023 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Natalii Soldatke 1/2023

ROK 2022

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
39/RDNG/2022 12.12.2022 w sprawie nadania Pani Monice Michałek stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 39/2022
38/RDNG/2022 12.12.2022 w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Michałek 38/2022
37/RDNG/2022 12.12.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 7 listopada 2022 roku 37/2022
36/RDNG/2022 12.12.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Natalii Soldatke 36/2022
35/RDNG/2022 07.11.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 10 października 2022 roku 35/2022
34/RDNG/2022 07.11.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Korintha 34/2022
33/RDNG/2022 07.11.2022 w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Michałek 33/2022
32/RDNG/2022 10.10.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 6 lipca 2022 roku 32/2022
31/RDNG/2022 10.10.2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Michałek stopnia doktora 31/2022
30/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie nadania Panu Rafałowi Gajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 30/2022
29/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Rafała Gajewskiego 29/2022
28/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 8 czerwca 2022 roku 28/2022
27/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie rekomendacji czasopism w płatnym, otwartym dostępie do uczelnianego Programu Wsparcia Czasopism 27/2022
26/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Drueta 26/2022
25/RDNG/2022 06.07.2022 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Oleksandrowi Radchenko 25/2022
24/RDNG/2022 08.06.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 18 maja 2022 roku 24/2022
23/RDNG/2022 08.06.2022 w sprawie przyjęcia opinii komisji nostryfikacyjnej w postępowaniu w sprawie nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego Pana Oleksandra Radczenko 23/2022
22/RDNG/2022 08.06.2022 w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Michałek stopnia doktora 22/2022
21/RDNZ/2022 18.05.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dnu 6 kwietnia 2022 roku 21/2022
20/RDNZ/2022 18.05.2022 w sprawie powołania komisji nostryfikacyjnej w postępowaniu w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego Pana Oleksandra Radczenko 20/2022
19/RDNZ/2022 18.05.2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej instrukcji wypełniania Indywidualnych Planów Badawczych 19/2022
18/RDNZ/2022 18.05.2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Rafała Gajewskiego i dopuszczenia do publicznej obrony  18/2022
17/RDNG/2022 18.05.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Michałek 17/2022
16/RDNG/2022 18.05.2022 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Michałek 16/2022
15/RDNG/2022 18.05.2022 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Michałek 15/2022
14/RDNG/2022 18.05.2022 w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Michałek 14/2022
13/RDNG/2022 06.04.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 2 marca 2022 13/2022
12/RDNG/2022 06.04.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Monice Michałek stopnia doktora  12/2022
11/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Arturowi Malczewskiemu 11/2022
10/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Malczewskiego 10/2022
9/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 26 stycznia 2022 roku 9/2022
8/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie powołania zespołu, który zaopiniuje wniosek o wszczęcie postępowania złożony przez p. mgr Monikę Michałek 8/2022
7/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich Pana mgra Rafała Gajewskiego 7/2022
6/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Rafała Gajewskiego 6/2022
5/RDNG/2022 02.03.2022 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgra Rafała Gajewskiego 5/2022
4/RDNG/2022 26.01.2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 15 grudnia 2021 r. 4/2022
3/RDNG/2022 26.01.2022 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana mgra Łukasza Marszałka 3/2022
2/RDNG/2022 26.01.2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Malczewskiego i dopuszczenia do publicznej obrony 2/2022
1/RDNG/2022 26.01.2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Michałek 1/2022

ROK 2021

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
51/RDNG/2021 15.12.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 24 listopada 2021 r. 51/2021
50/RDNG/2021 15.12.2021 w sprawie trybu przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego  50/2021
49/RDNG/2021 15.12.2021 w sprawie przyjęcia wytycznych dla kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dotyczących rozprawy mającej postać zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych  49/2021
48/RDNG/2021 24.11.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 20 października 2021 r. 48/2021
47/RDNG/2021 24.11.2021 w sprawie przyjęcia projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 47/2021
46/RDNG/2021 24.11.2021 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego nt. Rola sojuszy linii lotniczych w ruchu pasażerskim w Europie Pana mgra Konrada Kondratowicza 46/2021
45/RDNG/2021 24.11.2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgra Pawła Drueta 45/2021
44/RDNG/2021 20.10.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 29 września 2021 r. 44/2021
43/RDNG/2021 20.10.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim Pana mgra Artura Malczewskiego 43/2021
42/RDNG/2021 20.10.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Malczewskiego 42/2021
41/RDNG/2021 20.10.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Malczewskiego 41/2021
40/RDNG/2021 20.10.2021 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Malczewskiego 40/2021
39/RDNG/2021 29.09.2021 w sprawie nadania Pani mgr Justynie Wieczerzak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 39/2021
38/RDNG/2021 29.09.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Wieczerzak 38/2021
37/RDNG/2021 29.09.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 1 września 2021 roku 37/2021
36/RDNG/2021 01.09.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 30 czerwca 2021 roku 36/2021
35/RDNG/2021 01.09.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Wieczerzak i dopuszczenia do publicznej obrony 35/2021
34/RDNG/2021 30.06.2021 w sprawie nadania Panu mgr. Bartłomiejowi Kulasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 34/2021
33/RDNG/2021 30.06.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartłomieja Kulasa 33/2021
32/RDNG/2021 30.06.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 2 czerwca 2021 roku 32/2021
31/RDNG/2021 02.06.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 12 maja 2021 roku 31/2021
30/RDNG/2021 02.06.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani dr Joanny Piwowarczyk 30/2021
29/RDNG/2021 02.06.2021 w sprawie nadania Pani mgr Joannie Piwowarczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 29/2021
28/RDNG/2021 02.06.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Piwowarczyk 28/2021
27/RDNG/2021 02.06.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Kulasa i dopuszczenia do jej publicznej obrony 27/2021
26/RDNG/2021 12.05.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 21 kwietnia 2021 roku 26/2021
25/RDNG/2021 12.05.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Piwowarczyk i dopuszczenia do publicznej obrony 25/2021
24/RDNG/2021 21.04.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka 24/2021
23/RDNG/2021 21.04.2021 w sprawie nadania Panu mgr. Kamilowi Nowakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 23/2021
22/RDNG/2021 21.04.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka 22/2021
21/RDNG/2021 21.04.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 7 kwietnia 2021 roku 21/2021
20/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie nadania Panu mgr. Krzysztofowi Kopciowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 20/2021
19/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Krzysztofa Kopcia 19/2021
18/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 10 marca 2021 roku 18/2021
17/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim Pani mgr Justyny Wieczerzak 17/2021
16/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Wieczerzak 16/2021
15/RDNG/2021 07.04.2021 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Wieczerzak 15/2021
14/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 20 stycznia 2021 roku 14/2021
13/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Kamila Nowaka i dopuszczenia do publicznej obrony 13/2021
12/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia i dopuszczenia do publicznej obrony 12/2021
11/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w postępowaniu naukowym Pana mgra Bartłomieja Kulasa 11/2021
10/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartłomieja Kulasa 10/2021
9/RDNG/2021 10.03.2021 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartłomieja Kulasa 9/2021
8/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 9 grudnia 2020 roku 8/2021
7/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie nadania Panu mgr. Karelowi Dolinskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 7/2021
6/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgra Karela Dolinskiego 6/2021
5/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania dokumentacji złożonej przez Pana mgra Bartłomieja Kulasa w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 5/2021
4/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Piwowarczyk 4/2021
3/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Piwowarczyk 3/2021
2/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Piwowarczyk 2/2021
1/RDNG/2021 20.01.2021 w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr Sandry Żukowskiej 1/2021

ROK 2020

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
25/RDNG/2020 9.12.2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 4 listopada 2020 r. 25/2020
24/RDNG/2020 9.12.2020 w sprawie nadania Pani mgr Julii Ziółkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 24/2020
23/RDNG/2020 9.12.2020 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Julii Ziółkowskiej 23/2020
22/RDNG/2020 9.12.2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgra Karela Dolinskiego i dopuszczenia do jej publicznej obrony 22/2020
21/RDNG/2020 9.12.2020 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Sandry Żukowskiej 21/2020
20/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 14 października 2020 r. 20/2020
19/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie podpisywania uchwał i protokołów w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 19/2020
18/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Julii Ziółkowskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony 18/2020
17/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim Pana mgra Kamila Nowaka 17/2020
16/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Kamila Nowaka 16/2020
15/RDNG/2020 4.11.2020 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Kamila Nowaka 15/2020
14/RDNG/2020 14.10.2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 17 czerwca 2020 r. 14/2020
13/RDNG/2020 14.10.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kopcia 13/2020
12/RDNG/2020 14.10.2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia 12/2020
11/RDNG/2020 14.10.2020 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia 11/2020
10/RDNG/2020 14.10.2020 w sprawie wyboru kandydata na zastępcę Przewodniczącej Rady Dyscypliny 10/2020
9/RDNG/2020 17.06.2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pani mgr Julii Ziółkowskiej 9/2020
8/RDNG/2020 17.06.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Julii Ziółkowskiej 8/2020
7/RDNG/2020 17.06.2020 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Julii Ziółkowskiej 7/2020
6/RDNG/2020 17.06.2020 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej Pana mgra Bartłomieja Kulasa 6/2020
5/RDNG/2020 13.05.2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG pana dr. hab. Pawła Wiśniewskiego 5/2020
4/RDNG/2020 13.05.2020 w sprawie wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Karela Dolinskiego 4/2020
3/RDNG/2020 13.05.2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Karela Dolinskiego 3/2020
2/RDNG/2020 13.05.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra Karela Dolinskiego 2/2020
1/RDNG/2020 19.02.2020 w sprawie nadania dr. Pawłowi Wiśniewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1/2020

ROK 2019

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł Załącznik
3/RDNG/2019 19.12.2019 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. Tomasza Mikulskiego 3/2019
2/RDNG/2019 19.12.2019 w sprawie wyznaczenia promotora mgra Tomasza Mikulskiego 2/2019
1/RDNG/2019 12.11.2019 w sprawie potrzeby utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 1/2019

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Listopad 2021 - 23:07; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Maj 2024 - 13:43; osoba wprowadzająca: Karina Szałucka